Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of process optimization in the company "WIDSAD"

Damian Jędrzejczyk

Abstract

In the first chapter of the paper theoretical issues concerning process improvement are presented. To this end, a review of industry literature was carried out and information was collected on the concepts and tools used by the selected company to improve processes. The aspects of technical and organizational improvements were taken into account. The paper presents the tools used in the project part of the study. The key part of the paper is the identification of the problems of the company and their analysis. For this purpose, the characteristics of the enterprise were also made taking into account the specificity of its industry and the way of functioning. Additionally, within the project summary, the possibilities of technical improvement of the selected production process were also presented. The project presents the possibilities of changing the organization of areas so as to obtain the replacement of manual processes with automatic ones. This allows to generate significant savings for the company. The work is completed with a summary of the conclusions of the work and the determination of the level of implementation of the assumed objectives. The project's achievements were also presented, including in particular the impact of process optimization on increasing the potential of a selected production area.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Damian Jędrzejczyk (FoM) Damian Jędrzejczyk,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt optymalizacji procesów w przedsiębiorstwie "WIDSAD"
Supervisor
Radosław Okulski (FoM/CIE) Radosław Okulski,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Zarządzania
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-12-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Radosław Okulski (FoM/CIE) Radosław Okulski,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM) Jerzy Lewandowski (FoM/CIE) Jerzy Lewandowski,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
lean, kaizen, BPMN, optymalizacja, przedsiębiorstwo, analiza, procesy, mapa, produkcja, metoda 5S, kontrola jakości, , produktywność, brakowość
Keywords in English
llean, kaizen, BPMN, optimization, enterprise, analysis, process, map, production, 5S method, quality control, economy, productivity, shortage
Abstract in Polish
W pierwszym rozdziale pracy przedstawiono teoretyczne zagadnienia dotyczące doskonalenia procesów. W tym celu dokonano przeglądu literatury branżowej oraz zebrano informacje o stosowanych przez wybrane przedsiębiorstwo koncepcjach i narzędziach poprawy procesów. Uwzględniono zarówno aspekty usprawnień technicznych, jak i przede wszystkim organizacyjnych. W pracy zaprezentowano narzędzia wykorzystane w części projektowej. Kluczową częścią jest identyfikacja problemów przedsiębiorstwa oraz ich analiza. W tym celu dokonano również jego charakterystyki z uwzględnieniem specyfiki jego branży oraz sposobu funkcjonowania. Dodatkowo, w ramach podsumowania przedstawiono również możliwości technicznego usprawnienia wybranego procesu produkcyjnego. W ramach projektu przedstawione zostają możliwości zmiany organizacji obszarów tak, by uzyskana została zamiana części procesów manualnych na automatyczne. Pozwala to na wygenerowanie znaczących oszczędności dla firmy. Praca zakończona jest podsumowaniem wniosków oraz określeniem poziomu realizacji założonych celów. Zaprezentowano również osiągnięcia projektu, w tym szczególnie wpływ optymalizacji procesów na zwiększanie potencjału wybranego obszaru produkcyjnego.
File
  • File: 1
    praca_pI_WZ_Jedrzejczyk_Damian_280062.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27601

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT42f28e47032a4b1fb2d7b0bc535f9a26/
URN
urn:pw-repo:WUT42f28e47032a4b1fb2d7b0bc535f9a26

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page