Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Nieinwazyjne metody oceny wielkości wad polimerowych materiałów kompozytowych zbrojonych włóknem węglowym o osnowie epoksydowej

Paweł Sobczak

Abstract

This work concerns non-destructive testing of composites used in the aerospace industry. The aim of the study is to detect defects in epoxy composites reinforced with carbon fibres. Samples were used with test defects representative for material flaws. The samples were examined by ultrasound testing methods. The defects were confirmed by the light microscope of cross-sections.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Paweł Sobczak (WIM) Paweł Sobczak Wydział Inżynierii Materiałowej (WIM)
Tytuł w języku polskim
Nieinwazyjne metody oceny wielkości wad polimerowych materiałów kompozytowych zbrojonych włóknem węglowym o osnowie epoksydowej
Promotor
Krzysztof Kurzydłowski (WIM/ZPM) Krzysztof Kurzydłowski Zakład Projektowania Materiałów (WIM/ZPM)Wydział Inżynierii Materiałowej (WIM)
Jednostka dyplomująca
Wydział Inżynierii Materiałowej (WIM)
Jednostka prowadząca
Zakład Projektowania Materiałów (WIM/ZPM)
Kierunek / specjalność studiów
, Inżynieria Materiałowa
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
29-02-2016
Data (rok) wydania
2016
Identyfikator wewnętrzny
IM-D.002067
Recenzenci
Krzysztof Kurzydłowski (WIM/ZPM) Krzysztof Kurzydłowski Zakład Projektowania Materiałów (WIM/ZPM)Wydział Inżynierii Materiałowej (WIM) Wojciech Święszkowski (WIM/ZPM) Wojciech Święszkowski Zakład Projektowania Materiałów (WIM/ZPM)Wydział Inżynierii Materiałowej (WIM)
Słowa kluczowe w języku polskim
kompozyt, badania nieniszczące, badania ultradźwiękowe
Słowa kluczowe w języku angielskim
composite, non-destructive testing, ultrasound testing
Streszczenie w języku polskim
W niniejszej pracy zostały podjęte zagadnienia związane z badaniami nieniszczącymi kompozytów wykorzystywanych w przemyśle lotniczym. Celem badań było doświadczalne udokumentowanie wykrywalności wad materiałowych w kompozytach polimerowych o osnowie epoksydowej wzmacnianych ciągłym włóknem węglowym. Do próbek z kompozytu zostały wprowadzone wady odpowiadające typowym wadom użytkowym. Próbki zostały zbadane metodą ultradźwiękową. Rozpoznane wady zostały potwierdzone badaniami przekrojów próbek przy wykorzystaniu mikroskopii optycznej.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Praca inżynierska.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 8064

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT42dcba118edc43ffb98c9cd8f7878fe4/
URN
urn:pw-repo:WUT42dcba118edc43ffb98c9cd8f7878fe4

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony