Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Non-invasive methods for evaluating of defects carbon fibre reinforced composites

Paweł Sobczak

Abstract

This work concerns non-destructive testing of composites used in the aerospace industry. The aim of the study is to detect defects in epoxy composites reinforced with carbon fibres. Samples were used with test defects representative for material flaws. The samples were examined by ultrasound testing methods. The defects were confirmed by the light microscope of cross-sections.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paweł Sobczak (FMSE) Paweł Sobczak,, Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Title in Polish
Nieinwazyjne metody oceny wielkości wad polimerowych materiałów kompozytowych zbrojonych włóknem węglowym o osnowie epoksydowej
Supervisor
Krzysztof Kurzydłowski (FMSE/DMD) Krzysztof Kurzydłowski,, Division of Materials Design (FMSE/DMD)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Certifying unit
Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Affiliation unit
Division of Materials Design (FMSE/DMD)
Study subject / specialization
, Inżynieria Materiałowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
29-02-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
IM-D.002067
Reviewers
Krzysztof Kurzydłowski (FMSE/DMD) Krzysztof Kurzydłowski,, Division of Materials Design (FMSE/DMD)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE) Wojciech Święszkowski (FMSE/DMD) Wojciech Święszkowski,, Division of Materials Design (FMSE/DMD)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Keywords in Polish
kompozyt, badania nieniszczące, badania ultradźwiękowe
Keywords in English
composite, non-destructive testing, ultrasound testing
Abstract in Polish
W niniejszej pracy zostały podjęte zagadnienia związane z badaniami nieniszczącymi kompozytów wykorzystywanych w przemyśle lotniczym. Celem badań było doświadczalne udokumentowanie wykrywalności wad materiałowych w kompozytach polimerowych o osnowie epoksydowej wzmacnianych ciągłym włóknem węglowym. Do próbek z kompozytu zostały wprowadzone wady odpowiadające typowym wadom użytkowym. Próbki zostały zbadane metodą ultradźwiękową. Rozpoznane wady zostały potwierdzone badaniami przekrojów próbek przy wykorzystaniu mikroskopii optycznej.
File
  • File: 1
    Praca inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8064

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT42dcba118edc43ffb98c9cd8f7878fe4/
URN
urn:pw-repo:WUT42dcba118edc43ffb98c9cd8f7878fe4

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page