Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Gospodarka finansowa gminy na przykładzie gminy Mińsk Mazowiecki

Aleksandra Kowalczyk

Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca licencjacka
Autor
Aleksandra Kowalczyk (WAiNS) Aleksandra Kowalczyk Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Tytuł w języku polskim
Gospodarka finansowa gminy na przykładzie gminy Mińsk Mazowiecki
Promotor
Dominik Sypniewski (WAiNS/ZPAiNPP) Dominik Sypniewski Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych (WAiNS/ZPAiNPP)Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Jednostka dyplomująca
Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Jednostka prowadząca
Zakład Prawa i Administracji (WAiNS/ZPAiNPP)
Kierunek / specjalność studiów
Administracja
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
19-07-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Dominik Sypniewski (WAiNS/ZPAiNPP) Dominik Sypniewski Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych (WAiNS/ZPAiNPP)Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS) Jacek Połowianiuk (WAiNS/ZPAiNPP) Jacek Połowianiuk Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych (WAiNS/ZPAiNPP)Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Słowa kluczowe w języku polskim
gospodarka finansowa gminy, budżet, dochody, wydatki, przychody, rozchody, środki budżetowe, dane budżetowe, deficyt budżetowy, nadwyżka budżetowa
Słowa kluczowe w języku angielskim
financial economy of commons, budget, income, expenses, revenue, expenditure, means budgetary, economic data, budget deficit, budget surplus
Plik pracy
  Poproś o plik WCAG
  Pola lokalne
  Identyfikator pracy APD: 12526

  Jednolity identyfikator zasobu
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT42649936291e4b4cadaafa0baa43ccc5/
  URN
  urn:pw-repo:WUT42649936291e4b4cadaafa0baa43ccc5

  Potwierdzenie
  Czy jesteś pewien?
  Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
  Schowek