Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Cross platform application monitoring sensor modules within the framework of the Internet of Things

Mateusz Dariusz Męcina

Abstract

The goal of this thesis is to develop a platform monitoring sensor modules operating within the framework of the Internet of Things. The platform consists of a web application based on Ruby on Rails framework, as well as the MQTT protocol client application that provides decoding of the messages sent by the measuring nodes. The additional goal is to implement a native mobile application for Android in client-server architecture to manage measuring nodes. The paper also discusses basic concepts related to the Internet of Things, M2M communication and cloud computing.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Dariusz Męcina (FEIT) Mateusz Dariusz Męcina,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Wieloplatformowa aplikacja monitorująca moduły czujnikowe pracujące w ramach Internetu Rzeczy
Supervisor
Daniel Paczesny (FEIT/PE) Daniel Paczesny,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)
Study subject / specialization
, Elektronika - Elektronika Biomedyczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Łukasz Michał Małkiewicz (FEIT/PE) Łukasz Michał Małkiewicz,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Daniel Paczesny (FEIT/PE) Daniel Paczesny,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Internet Rzeczy, chmura obliczeniowa, Ruby on Rails, Android, MQTT, M2M
Keywords in English
Internet of Things, cloud computing, Ruby on Rails, Android, MQTT, M2M
Abstract in Polish
Celem pracy jest stworzenie platformy umożliwiającej monitorowanie elektronicznych modułów pomiarowych pracujących w ramach Internetu Rzeczy. Składa się ona z aplikacji internetowej opartej o rozwiązanie programistyczne Ruby on Rails, jak również z aplikacji klienckiej protokołu komunikacyjnego MQTT, która zapewnia interpretacje komunikatów przesyłanych przez węzły pomiarowe. Dodatkowym celem jest implementacja aplikacji mobilnej dla systemu Android w architekturze klient-serwer do zarządzania modułami pomiarowymi. W pracy omówiono również podstawowe pojęcia związane z Internetem Rzeczy, komunikacją M2M oraz przetwarzaniem w chmurze.
File
  • File: 1
    PDI_Mecina_Mateusz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9836

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT425803771f7f4f518d60d5b628331720/
URN
urn:pw-repo:WUT425803771f7f4f518d60d5b628331720

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page