Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Wpływ ścieków z przemysłu rolno-spożywczego na pracę w oczyszczalni ścieków w Pawlikowicach

Jarosław Komorowski

Abstract

-
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jarosław Komorowski Jarosław Komorowski,, Undefined Affiliation
Supervisor
Hanna Bauman-Kaszubska (FCEMP/ICEn) Hanna Bauman-Kaszubska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
30-06-2009
Issue date (year)
2009
Keywords in Polish
ścieki, przemysł rolno-spożywczy, oczyszczalnia ścieków
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Praca dyplomowa wykonana na studiach niestacjonarnych inżynierskich ma charakter studialno-analityczny. Przedmiotem pracy jest analiza wpływu ścieków z przemysłu na pracę oczyszczalni. W pierwszej części pracy jest zawarte studium oparte na pozycjach literaturowych, normach i rozporządzeniach, dotyczące zagadnień realizowanych w części analitycznej. W części praktycznej przeprowadzona jest analiza dotycząca wpływu ścieków z przemysłu rolno-spożywczego na pracę w oczyszczalni ścieków w Pawlikowicach.
File
  • File: 1
    Jarosław Michał Komorowski.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT424b65939bcb41398a36be01e0563c90/
URN
urn:pw-repo:WUT424b65939bcb41398a36be01e0563c90

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page