Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analiza stanu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Choszczówka dla potrzeb opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Kamil Pielat

Abstract

xxx
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kamil Pielat (FGC) Kamil Pielat,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Supervisor
Alina Maciejewska (FGC/CSMES) Alina Maciejewska,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)
Study subject / specialization
, Kataster i Systemy Informacji Przestrzennej
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2009
Keywords in Polish
xxx
Keywords in English
xxx
Abstract in Polish
xxx
File
  • File: 1
    (praca inzynierska).pdf
  • File: 2
    załącznik nr 1.pdf
  • File: 3
    załącznik nr 2.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT422b0af484ba41ba9fc48db0ea2e9b28/
URN
urn:pw-repo:WUT422b0af484ba41ba9fc48db0ea2e9b28

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page