Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The role of State Tribunal in Polish legal system

Zofia Zwierzchowska

Abstract

The role of the State Tribunal in polish legal system is the main subject of the paper. The State Tribunal is an institution distinguished in the court system, which pulls entities of the highest government function to constitutional liability. The analysis of the role as well as entirety of the State Tribunal are essential to the following discussion. The main thesis of this paper is a statement that the State Tribunal is a specific institution under court system, adequate for evaluation of constitutional liability of people holding the highest status in the state. The paper consists of three major sections of which each deals with a different aspect of the State Tribunal. First section is devoted to its genesis in Poland and also to its very essence, which is a key constituent for the main thesis. The second section focuses on the activity and functionality of the State Tribunal in the time of the Third Republic of Poland. On top of that, obligatory regulations of the Constitution were analyzed. The third and the last section discuses the procedures before the State Tribunal. Legal base of such procedures were described inside. Entities that are liable to the Tribunal are also indicated. Moreover, the current composition of the State Tribunal as well as the procedures of selecting the judges are contained. The final discussed aspect regards the issued State Tribunal sentences, supported with specific examples.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Zofia Zwierzchowska (FASS) Zofia Zwierzchowska,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Rola Trybunału Stanu w polskim systemie prawnym
Supervisor
Jacek Połowianiuk (FASS/DALPP) Jacek Połowianiuk,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Dominik Sypniewski (FASS/DALPP) Dominik Sypniewski,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Jacek Połowianiuk (FASS/DALPP) Jacek Połowianiuk,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
Trybunał Stanu, odpowiedzialność konstytucyjna, delikt konstytucyjny
Keywords in English
State Tribunal, Constitution
Abstract in Polish
Tematem pracy jest rola Trybunału Stanu w polskim systemie prawnym. Trybunał Stanu jest wyodrębnionym w systemie władzy sądowej organem, który pociąga do odpowiedzialności konstytucyjnej podmioty sprawujące najwyższe funkcje w państwie. Analiza roli oraz całokształt Trybunału Stanu są istotne dla przedstawionych rozważań. Tezą pracy jest stwierdzenie, że Trybunał Stanu jest organem specyficznym w ramach wymiaru sprawiedliwości, kompetentnym dla oceny odpowiedzialności konstytucyjnej osób piastujących najwyższe stanowiska w państwie. Praca składa się z trzech głównych części, z czego każda skupia się na odrębnym aspekcie instytucji jaką jest Trybunał Stanu. Pierwsza z nich poświęcona jest genezie Trybunału Stanu w Polsce, a także samej jego istocie, która jest kluczowym elementem dla postawionej tezy. Druga część skoncentrowana jest na działalności Trybunału Stanu w okresie III Rzeczypospolitej. Opisowi poddano również funkcjonowanie Trybunału Stanu w praktyce w okresie III Rzeczypospolitej. Ponadto analizie zostały poddane obowiązujące przepisy Konstytucji i ustawy. Ostatnia część poświęcona jest postępowaniu przed Trybunałem Stanu. Opisano w niej podstawy prawne postępowania przed Trybunałem Stanu. W pracy wykazano również podmioty ponoszące odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu. Zamieszczono aktualny stan składu Trybunału Stanu oraz procedurę wybierania sędziów do Trybunału Stanu. Ostatni aspekt poświęcony jest wyrokom wydanym przez Trybunał Stanu, omówionych na podstawie wybranych przykładów.
File
  • File: 1
    praca_licencjacka_Zofia_Zwierzchowska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34626

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT41f040fd152b400ebe22e3afa707f3d7/
URN
urn:pw-repo:WUT41f040fd152b400ebe22e3afa707f3d7

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page