Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Mobile application to access data in USOS and Studia systems

Michał Andrzej Bator

Abstract

The aim of this Bachelor's thesis is to design and develop applications for full-time students and those participating in international exchanges to support two ICT systems used at the Faculty of Electronics and Information Technology. The work profoundly discusses the genesis of application development, presents current solutions on the market and describes the architecture and implementation of the program. Special attention was paid to the possibilities of integrating the client application with the systems used to support the studies. In the paper, there was conducted a criticism of available methods of interaction with USOS API and Studia and proposed solutions to problems causing ineffective communication. The paper also describes a creation of 3D scans which enables user to take a virtual walk around the whole faculty building and getting acquainted with clear, accurate maps. At the very end we presented the challenges we had to face while fulfilling the assumptions of this bachelor's thesis and a summary describing the scope of the tasks we have completed and plans for the future development of the application.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Andrzej Bator (FEIT/ICS) Michał Andrzej Bator,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Aplikacja mobilna dostępu do danych w systemie Studia i USOS
Supervisor
Ilona Bluemke (FEIT/ICS) Ilona Bluemke,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
12-09-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
91/19 (2684)
Reviewers
Ilona Bluemke (FEIT/ICS) Ilona Bluemke,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Roman Podraza (FEIT/ICS) Roman Podraza,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Volta, UWP, Windows, Studia, USOS, API, mapy
Keywords in English
Volta, UWP, Windows, Studia, USOS, API, maps
Abstract in Polish
Celem tej pracy inżynierskiej jest zaprojektowanie i wykonanie aplikacji dla studentów studiów dziennych oraz tych uczestniczących w wymianach międzynarodowych służącej do obsługi dwóch systemów teleinformatycznych wykorzystywanych na Wydziale Elektroniki i Technik informacyjnych. W pracy dogłębnie omówiono genezę stworzenia aplikacji, przedstawiono obecne rozwiązania będące na rynku oraz opisano architekturę i implementację programu. Szczególna uwaga została poświęcona możliwościom integracji aplikacji klienckiej z wykorzystywanymi systemami do obsługi studiów. W pracy została przeprowadzona krytyka dostępnych metod interakcji z USOS API oraz Studia oraz zostały zaproponowane rozwiązania dla występujących problemów. W pracy opisano także projekt zakładający stworzenie cyfrowego odwzorowania budynku wydziału, umożliwiającego przeprowadzenie wirtualnego spaceru oraz zapoznanie się z czytelnymi i dokładnymi mapami budynku wydziału. Na samym końcu przedstawiono wyzwania, przed którymi musieliśmy stanąć spełniając założenia tej pracy inżynierskiej oraz podsumowanie opisujące zakres zrealizowanych przez nas zadań i plany na przyszły rozwój aplikacji.
File
  • File: 1
    Thesis.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35837

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT41d7c1555b9f48d68e880acd04cb0297/
URN
urn:pw-repo:WUT41d7c1555b9f48d68e880acd04cb0297

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page