Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Critical analysis of the requirements contained in the OST for roller compacted concrete

Marcin Bogumił Popiel

Abstract

Road surfaces, as well as squares with a large area can be carried using a variety of technologies. These technologies can be divided put on bituminous called black made of asphalt concrete, or gray, ordinary cement concrete. In the Polish budget for 2014-2020 on local roads is allocated about 5.2 billion zł, which largely come from the bailout fund the European Union. The aim of this paper is to present the issues of document analysis OST for roller concrete, as one of the basic methods of road construction. In the first part of the work we presented the issues on introducing roller concrete. In the second part of the paper the characteristics of the OST, through the analysis of the scope of this document. The third part of the work is a critical analysis. The whole work was completed summary resulting from the review of literature.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marcin Bogumił Popiel (FCE) Marcin Bogumił Popiel,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Analiza krytyczna wymagań zawartych w OST dla betonu wałowanego
Supervisor
Piotr Paweł Woyciechowski (FCE/ICE) Piotr Paweł Woyciechowski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-07-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4309
Reviewers
Joanna Julia Sokołowska (FCE/ICE) Joanna Julia Sokołowska,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Piotr Paweł Woyciechowski (FCE/ICE) Piotr Paweł Woyciechowski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
OST, RCC, analiza, beton wałowany, droga, droga lokalna, nawierzchnia betonowa,.
Keywords in English
OST, RCC, analysis, roller-compacted concrete, road, local Road, concrete pavement.
Abstract in Polish
Nawierzchnie dróg, jak również placów o dużej powierzchni realizować można przy wykorzystaniu różnorodnych technologii. Technologie te można podzielić najprościej na bitumiczne, zwane czarnymi wykonywane z betonu asfaltowego, lub też szare wykonane ze zwykłego betonu cementowego. W perspektywie budżetu Polski na lata 2014-2020 na drogi lokalne jest przeznaczonych około 5,2 mld zł, które w dużej części pochodzą z funduszu pomocowego Unii Europejskie. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie zagadnień z zakresu analizy dokumentu OST dla betonu wałowanego, jako jednej z podstawowych metod budowy dróg. W pierwszej części pracy przedstawione zostały zagadnienia wprowadzające na temat betonu wałowanego. W drugiej części pracy dokonano charakterystyki OST, poprzez analizę zakresu tego dokumentu. Trzecia część pracy to analiza krytyczna dokumentu OST. Całość pracy zakończono podsumowaniem wynikającym z przeprowadzonego przeglądu literatury.
File
  • File: 1
    PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA - Analiza krytyczna wymagań zawartych w OST dla betonu wałowanego.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13389

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT41b023f8faf4483993726fd0971b116c/
URN
urn:pw-repo:WUT41b023f8faf4483993726fd0971b116c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page