Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Meeting the heating needs of the building using renewable energy sources

Anna Krystyna Molęcka

Abstract

In paper were described heating needs in buildings, factors affecting the size of them and methods of needs decreasing. Energy-efficient and passive buildings were characterized. Modern methods of meeting the heating needs of the building using renewable energy sources were described. Principles of operation and features of passive and active solar systems, especially solar collectors, were described. Also were described another instalations based on renewable energy sources: heat pumps and biomass boilers. Were characterized recuperation and phase change materials. Calculations of heating needs of single-family building were made. For this building were selected instalations for meeting heating needs: solar collector and heat pump. The functioning of the system within a year was checked.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Anna Krystyna Molęcka (FPAE) Anna Krystyna Molęcka,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Zaspokojenie potrzeb grzewczych budynku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
Supervisor
Dorota Chwieduk (FPAE/IHE) Dorota Chwieduk,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-04-2016
Issue date (year)
2016
Pages
62
Internal identifier
MEL; PD-3648
Reviewers
Hanna Jędrzejuk (FPAE/IHE) Hanna Jędrzejuk,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Dorota Chwieduk (FPAE/IHE) Dorota Chwieduk,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
Odnawialne źródła energii, Kolektory, Ogrzewnictwo
Keywords in English
Renewable energy sources, Solar Collectors, Heating
Abstract in Polish
W pracy zostały omówione potrzeby grzewcze w budownictwie, czynniki wpływające na ich wielkość oraz metody ich ograniczania. Scharakteryzowane zostało budownictwo energooszczędne i pasywne. Opisane zostały współczesne metody pokrywania potrzeb grzewczych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Omówione zostały zasady działania i cechy pasywnych i aktywnych instalacji słonecznych, w szczególności kolektorów słonecznych. Innymi opisanymi instalacjami wykorzystującymi odnawialne źródła energii są pompy ciepła i kotły opalane biomasą. Omówiono zastosowania rekuperacji i materiałów zmniennofazowych do ograniczenia zapotrzebowania na energię cieplną i zapewnienia warunków komfortu cieplnego. Przeprowadzone zostały obliczenia energochłonności przykładowego budynku jednorodzinnego i dobrane zostały dla niego instalacje zapewniające pokrycie potrzeb grzewczych: pompa ciepła z gruntowym wymiennikiem pionowym oraz płaski kolektor słoneczny. Określono funkcjonowanie instalacji w ciągu roku i zasadność ich zastosowania.
File
  • File: 1
    1001752.PDF
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10335

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT41955254f5824ef58cc6bf4ae8f368d7/
URN
urn:pw-repo:WUT41955254f5824ef58cc6bf4ae8f368d7

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page