Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Tender as a way of public sale of real estate

Patrycja Małgorzata Fuśnik

Abstract

This thesis pertain of public real estate tender procedures. In its content, starting from introduction in to the subject of gaining public property by country and local government units, throughout explanation of the key concepts, is located detailed description of the tender procedure. The analysis is based on the Polish legislation and publications from the recognized individuals in the real estate law. The thesis enables wider familiarization with the tender procedure, operations prior to it and its stages. The following chapters describe tendering as a primary method to gain public property by public entities in support to private entities.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Patrycja Małgorzata Fuśnik (FASS) Patrycja Małgorzata Fuśnik,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Przetarg jako sposób zbywania nieruchomości publicznych
Supervisor
Wojciech Gonet (FASS/DASMA) Wojciech Gonet,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
20-12-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Wojciech Gonet (FASS/DASMA) Wojciech Gonet,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Dorota Wilkowska-Kołakowska (FASS/DALPP) Dorota Wilkowska-Kołakowska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
Przetarg, nieruchomość, nieruchomość publiczna, Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, sprzedaż, osoba publiczna, osoba prywatna, sprzedający, kupujący, własność, nabywca, forma przetargu
Keywords in English
Tender, real estate, property, public property, local government units, sale, public person, private person, seller, buyer, property, forms of tender
Abstract in Polish
Niniejsza praca dotyczy przetargu na nieruchomości publiczne. W treści pracy, poczynając od wprowadzenia w tematykę zbywania nieruchomości publicznych przez państwo i jednostki samorządu terytorialnego, poprzez wyjaśnienie kluczowych pojęć, znajduje się szczegółowy opis procedury przetargowej. Analiza opiera się na polskim ustawodawstwie oraz publikacjach uznawanych osób w polskim prawie nieruchomości. Praca umożliwia szersze zapoznanie się procedurą przetargową, czynnościami ją poprzedzającymi oraz jej etapami. Kolejne rozdziały opisują przetarg, jako podstawowy sposób zbywania nieruchomości publicznych przez podmioty publiczne na rzecz podmiotów prywatnych.
File
  • File: 1
    P.Fusnik_pr_licencjacka_pdf.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13119

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4183b01daa2549fdb6e7826c409f25e3/
URN
urn:pw-repo:WUT4183b01daa2549fdb6e7826c409f25e3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page