Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Integration of the selected intelligent building systems

Maria Anna Raczkiewicz

Abstract

The subject of this engineering work are intelligent building systems and in particular the problem of incompatibility of solutions provided by different vendors. However it purpose was to analyzeexisting solutions, select the two of them which have the biggest potential to integrate with each other and develop a way to integrate them. After the analysis, it was decided to focus on the intelligent lighting system Philips Hue and on the Nest company product offering such devices as thermostats, camera or sensors. The solution in a form of mobile application has been created to manage components of both systems.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Maria Anna Raczkiewicz (FEIT) Maria Anna Raczkiewicz,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Integracja wybranych systemów zarządzania Inteligentnym Budynkiem
Supervisor
Tomasz Czarnecki (FEIT) Tomasz Czarnecki,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Telecommunications (FEIT)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Tomasz Czarnecki (FEIT) Tomasz Czarnecki,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Krzysztof M. Brzeziński (FEIT) Krzysztof M. Brzeziński,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Inteligentny budynek, integracja, Nest, Philips Hue, aplikacja mobilna, Android
Keywords in English
Intelligent building, integration, Nest, Philips Hue, mobile application, Android
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy inżynierskiej są systemy zarządzające inteligentnym budynkiem, a w szczególności problem związany z niekompatybilnością rozwiązań pochodzących od różnych dostawców. Natomiast jej celem była analiza istniejących rozwiązań, wybór tych dwóch z nich, które mają największy potencjał do integracji ze sobą oraz opracowanie sposobu tej integracji. Po analizie zdecydowano skupić się na inteligentnym systemie oświetlenia Philips Hue oraz na rozwiązaniu firmy Nest posiadającym w swojej ofercie takie urządzenia jak termostaty, kamery czy czujniki. Stworzono rozwiązanie w postaci aplikacji mobilnej pozwalające zarządzać komponentami obu systemów.
File
  • File: 1
    Maria_Anna_Raczkiewicz_-_Praca_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31997

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4145929c83e44c72800a570210a845b7/
URN
urn:pw-repo:WUT4145929c83e44c72800a570210a845b7

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page