Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Przegląd szczegółowy wiaduktu tramwajowego w ciągu ulicy Dywizjonu 303 w Warszawie

Karol Piotr Halemba

Abstract

The thesis presents the outcomes and ascertainments made during a detailed inspection of a tramway viaduct with steel girders and wooden railroad ties, located along Dywizjonu 303 Street in Warsaw, crossing over the railway line number 509 (connecting stations Warszawa Gdańska and Warszawa Jelonki). The first part contains a description of the construction, including its history, and presents the results of the last extended inspection, carried out in 2014. Subsequently, the contents of the inspection performed for the thesis are presented: the damages observed during the review, recommendations serving for improvement of the technical state of the viaduct, and the official report containing a detailed evaluation of all the parts of the construction. The last part of the thesis shows calculations, carried out in order to find out if the carrying capacity of the viaduct is high enough to support modern trams. The evaluation of capacity was performed using Robot Structural Analysis computer program for two trams currently being used in Warsaw: Pesa 120Na Swing i Pesa 128N Jazz. An annex to the thesis consists of plans of the viaduct showing the location of damages.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Karol Piotr Halemba (WIL) Karol Piotr Halemba Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Tytuł w języku polskim
Przegląd szczegółowy wiaduktu tramwajowego w ciągu ulicy Dywizjonu 303 w Warszawie
Promotor
Wojciech Andrzej Karwowski (WIL/IDM) Wojciech Andrzej Karwowski Instytut Dróg i Mostów (WIL/IDM)Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Jednostka dyplomująca
Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Jednostka prowadząca
Instytut Dróg i Mostów (WIL/IDM)
Kierunek / specjalność studiów
, Budownictwo
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
13-03-2019
Data (rok) wydania
2019
Paginacja
69 + zał.
Identyfikator wewnętrzny
DIL-5287
Recenzenci
Henryk Zobel (WIL/IDM) Henryk Zobel Instytut Dróg i Mostów (WIL/IDM)Wydział Inżynierii Lądowej (WIL) Wojciech Andrzej Karwowski (WIL/IDM) Wojciech Andrzej Karwowski Instytut Dróg i Mostów (WIL/IDM)Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Słowa kluczowe w języku polskim
przegląd, szczegółowy, wiadukt, tramwaj, Warszawa, Dywizjonu
Słowa kluczowe w języku angielskim
inspection, detailed, viaduct, tram, Warsaw, Dywizjonu
Streszczenie w języku polskim
W pracy przedstawiono wyniki przeglądu szczegółowego wiaduktu tramwajowego o konstrukcji stalowej z drewnianymi mostownicami, zlokalizowanego w ciągu ulicy Dywizjonu 303 w Warszawie, nad linią kolejową nr 509 (trasa Warszawa Gdańska – Warszawa Jelonki). W pierwszej części zawarto opis techniczny obiektu z uwzględnieniem prac prowadzonych od momentu powstania obiektu do chwili obecnej. Następnie omówiono wyniki poprzedniego przeglądu rozszerzonego z roku 2014 i przestawiano wyniki aktualnego – własnego – przeglądu. Omówiono zaobserwowane w jego trakcie uszkodzenia obiektu, przedstawiono zalecenia poprawy jego stanu technicznego, a także protokół przeglądu z punktową oceną wszystkich elementów wiaduktu. W ostatniej części przedstawiono analizę obliczeniową uwzględniającą obciążenie obiektu najcięższymi współcześnie eksploatowanymi w Warszawie tramwajami: Pesa 120Na Swing i Pesa 128N Jazz Ocenę nośności przeprowadzono za pomocą programu Robot Structural Analysis. Załącznikami do pracy są rysunki obiektu z naniesionymi lokalizacjami uszkodzeń.
Plik pracy
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 31057

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT413f69d324ec4425a1dd89a933f93557/
URN
urn:pw-repo:WUT413f69d324ec4425a1dd89a933f93557

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony