Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Detailed inspection of the tram viaduct located along Dywizjonu 303 street in Warsaw

Karol Piotr Halemba

Abstract

The thesis presents the outcomes and ascertainments made during a detailed inspection of a tramway viaduct with steel girders and wooden railroad ties, located along Dywizjonu 303 Street in Warsaw, crossing over the railway line number 509 (connecting stations Warszawa Gdańska and Warszawa Jelonki). The first part contains a description of the construction, including its history, and presents the results of the last extended inspection, carried out in 2014. Subsequently, the contents of the inspection performed for the thesis are presented: the damages observed during the review, recommendations serving for improvement of the technical state of the viaduct, and the official report containing a detailed evaluation of all the parts of the construction. The last part of the thesis shows calculations, carried out in order to find out if the carrying capacity of the viaduct is high enough to support modern trams. The evaluation of capacity was performed using Robot Structural Analysis computer program for two trams currently being used in Warsaw: Pesa 120Na Swing i Pesa 128N Jazz. An annex to the thesis consists of plans of the viaduct showing the location of damages.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Karol Piotr Halemba (FCE) Karol Piotr Halemba,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Przegląd szczegółowy wiaduktu tramwajowego w ciągu ulicy Dywizjonu 303 w Warszawie
Supervisor
Wojciech Andrzej Karwowski (FCE/IRB) Wojciech Andrzej Karwowski,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-03-2019
Issue date (year)
2019
Pages
69 + zał.
Internal identifier
DIL-5287
Reviewers
Henryk Zobel (FCE/IRB) Henryk Zobel,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE) Wojciech Andrzej Karwowski (FCE/IRB) Wojciech Andrzej Karwowski,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
przegląd, szczegółowy, wiadukt, tramwaj, Warszawa, Dywizjonu
Keywords in English
inspection, detailed, viaduct, tram, Warsaw, Dywizjonu
Abstract in Polish
W pracy przedstawiono wyniki przeglądu szczegółowego wiaduktu tramwajowego o konstrukcji stalowej z drewnianymi mostownicami, zlokalizowanego w ciągu ulicy Dywizjonu 303 w Warszawie, nad linią kolejową nr 509 (trasa Warszawa Gdańska – Warszawa Jelonki). W pierwszej części zawarto opis techniczny obiektu z uwzględnieniem prac prowadzonych od momentu powstania obiektu do chwili obecnej. Następnie omówiono wyniki poprzedniego przeglądu rozszerzonego z roku 2014 i przestawiano wyniki aktualnego – własnego – przeglądu. Omówiono zaobserwowane w jego trakcie uszkodzenia obiektu, przedstawiono zalecenia poprawy jego stanu technicznego, a także protokół przeglądu z punktową oceną wszystkich elementów wiaduktu. W ostatniej części przedstawiono analizę obliczeniową uwzględniającą obciążenie obiektu najcięższymi współcześnie eksploatowanymi w Warszawie tramwajami: Pesa 120Na Swing i Pesa 128N Jazz Ocenę nośności przeprowadzono za pomocą programu Robot Structural Analysis. Załącznikami do pracy są rysunki obiektu z naniesionymi lokalizacjami uszkodzeń.
File
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31057

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT413f69d324ec4425a1dd89a933f93557/
URN
urn:pw-repo:WUT413f69d324ec4425a1dd89a933f93557

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page