Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The analysis of aircraft incidents caused by a spin

Eliza Wójcik

Abstract

This Engineer's Thesis raises the subject of spin. It is a very dangerous stage of flight. Spin might be entered purposely or unintentionally. An inexperienced and unaware pilot can easily cause the stall and autorotation. Basic knowledge about this issue therefore seems indispensable for aircraft users. Another group of people that should explore the topic are aviation engineers. Proper airfoils, adequate mass distribution, using safety systems can effectively eliminate the high risk of spin. It depends on them, whether the plane will enter spin uncontrollably, what kind of spin will develop and how a pilot can recover from such situation. The statistics are absolutely overwhelming – aircraft accidents caused by stall/spin are one of the most deadliest. The analysis that are made in this thesis include a set of statistics from Europe and Poland - cases of aircraft accidents caused by a spin. The issue of the human factor in this type of events is also discussed, as well as the issue of spinning training and most common pilots’ mistakes. The stall/spin issue is one of the most important ones. That is way it is very worrying that it is still not widely known to all pilots and not all of them could have trained spin recovery. The aim of this thesis is to explain what is spin, how an aircraft enter spin and how to prevent from such situation. However, the most imporatant aim is to emphasis the stall/spin accidents to be the biggest danger for aviation by describing some of those accidents, alarming statistics and introducing to some deficiencies in the regulations.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Eliza Wójcik (FPAE) Eliza Wójcik,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Analiza zdarzeń lotniczych spowodowanych korkociągiem
Supervisor
Maciej Lasek (FPAE/IAAM) Maciej Lasek,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Lotnictwo i Kosmonautyka (Aerospace Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-02-2019
Issue date (year)
2019
Pages
65
Internal identifier
MEL; PD-4985
Reviewers
Maciej Lasek (FPAE/IAAM) Maciej Lasek,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Krzysztof Sibilski (FPAE/IAAM) Krzysztof Sibilski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
korkociąg, autorotacja płata, bezpieczeństwo lotnicze, wypadki lotnicze, statystyki wypadków lotniczych
Keywords in English
spin, autorotation, aviation safety, aircraft accidents, statistics of aircraft accidents
Abstract in Polish
Niniejsza praca inżynierska porusza temat fazy lotu, jaką jest korkociąg. To niezwykle niebezpieczny stan, w jakim w sposób zamierzony lub niezamierzony może znaleźć się samolot. Niedoświadczony i mało świadomy pilot może z łatwością doprowadzić do przeciągnięcia, a następnie autorotacji płata. Podstawowa wiedza na temat tego zagadnienia wydaje się więc niezbędna dla użytkowników płatowców. Kolejną grupą, która powinna zgłębić temat, są inżynierowie lotnictwa. Odpowiednio zastosowane profile, rozłożenie mas i wykorzystanie właściwych systemów bezpieczeństwa może skutecznie wyeliminować problem wysokiego zagrożenia, jakie niesie ze sobą korkociąg. Od nich zależy, czy samolot będzie w sposób niekontrolowany przechodził do autorotacji, jaki rodzaj korkociągu będzie rozwijał i w jaki sposób będzie można wyprowadzić płatowiec do normalnego lotu. Niepokojące są statystyki, które często podają wypadki typu przeciągnięcie/korkociąg jako jedne z najbardziej śmiertelnych. Analizie poddano zbiór statystyk z Europy oraz polskie przypadki wypadków lotniczych spowodowanych korkociągiem. Poruszono również kwestię czynnika ludzkiego w zdarzeniach tego typu, a także treningu korkociągu. Przedstawiono najczęściej popełniane przez pilotów błędy. Sekwencja przeciągnięcie/korkociąg to niewątpliwie jedno z najistotniejszych zagadnień bezpieczeństwa w lotnictwie, dlatego niepokojące wydaje się, że nadal nie jest powszechnie znane wszystkim pilotom i nie wszyscy mieli szansę sprawdzić swoje zachowanie w przypadku niekontrolowanej autorotacji. Celem pracy jest omówienie czym dokładnie jest korkociąg, wyjaśnienie przyczyn, z powodu których dochodzi do tej fazy lotu, podanie metod zapobiegania oraz, przede wszystkim, uwydatnienie korkociągu jako jednego z największych zagrożeń dla bezpieczeństwa lotnictwa poprzez przedstawienie konkretnych zdarzeń, niepokojących statystyk dla wypadków typu przeciągnięcie/korkociąg oraz zwrócenie uwagi na braki w przepisach dotyczących korkociągu.
File
  • File: 1
    praca_inz_eliza_wojcik_korkociag.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31413

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT41262c1a978b40deb4afbf9f41f0ce49/
URN
urn:pw-repo:WUT41262c1a978b40deb4afbf9f41f0ce49

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page