Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Impact on the development of tourism in the years 2004-2017 on the example of the Lubelskie Voivodship

Paulina Klaudia Kosidło

Abstract

The main aim of this thesis is “Impact on the development of tourism in the yars 2004-2017 on the example of the Lubelskie Voivodship” and describes how EU founds, incurred for regional development, contributed to the significant development of tourism. The region, particularly worth discussing, turned out to be the Lubelskie Voivodeship, famous for its great potential and openness to tourist traffic. The research problem of the work is "Did the EU funds contribute to the development of tourism in the Lubelskie Voivodeship?". The main thesis was that the EU funds provided for the development of tourism allowed for this development to actually take place, and the years 2004-2017 were chosen for the research period. All conclusions were based on reports and the analysis was confirmed by statistical data of the Central Statistical Office. This thesis was divided into three chapters. The first, theoretical is based on literature and defines tourism and its impact on the environment. The second chapter explores the stages of the potential beneficiary's request and introduces the subject of the developing agritourism. It also presents a comparative comparison of tourism in another region - Warmian-Masurian. The third chapter is a thorough study of operational programs related to regional development in the Lubelskie Voivodeship. It was based on three programs, in three periods of time they cover.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Paulina Klaudia Kosidło (FASS) Paulina Klaudia Kosidło,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Wpływ funduszy unijnych na rozwój turystyki w latach 2004-2017 na przykładzie województwa lubelskiego
Supervisor
Małgorzata Orechwo (FASS/DPELEP) Małgorzata Orechwo,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Małgorzata Orechwo (FASS/DPELEP) Małgorzata Orechwo,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Agnieszka Tomczak (FASS/DPELEP) Agnieszka Tomczak,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
turystyka, gospodarka, rozwój, agroturystyka, dotacje, środki unijne, raport, działalność turystyczna, województwo lubelskie
Keywords in English
tourism, economy, development, agritourism, subsidies, EU funds, report, tourist activity, lubelskie voivodship
Abstract in Polish
Niniejsza praca nosi tytuł „Wpływ funduszy unijnych na rozwój turystyki w latach 2004-2017 na przykładzie województwa lubelskiego” i opisuje jak środki unijne, poniesione na rozwój regionalny, przyczyniły się do znaczącego rozwoju turystyki. Regionem, szczególnie wartym omówienia, okazała się być Lubelszczyzna, słynąca ze swojego wielkiego potencjału i otwartości na ruch turystyczny. Problem badawczy pracy to „Czy fundusze unijne przyczyniły się do rozwoju turystyki w województwie lubelskim?”. Za tezę niniejszej pracy przyjęto, iż środki unijne przekazane na rozwój turystyki pozwoliły, aby ten rozwój faktycznie się dokonał, a za okres badawczy przyjęto lata 2004-2017. Wszelkie wnioski oparte zostały na raportach oraz sprawozdaniach, a dokonaną analizę potwierdzono danymi statystycznymi GUS. Praca została podzielona na trzy rozdziały. Pierwszy, teoretyczny, bazuje natomiast na literaturze i definiuje turystykę oraz jej wpływ na środowisko. Drugi rozdział, zgłębia etapy, jakie przechodzi wniosek potencjalnego beneficjenta i przybliża temat rozwijającej się agroturystyki. Prezentuje również zestawienie porównawcze turystyki w innym regionie- warmińsko mazurskim. Trzeci rozdział jest dokładnym przestudiowaniem programów operacyjnych dotyczących rozwoju regionalnego w województwie lubelskim. Bazuje na trzech programach, w trzech okresach czasu, jakie one obejmują.
File
  • File: 1
    Paulina_Kosidło.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34593

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT410afc40323a40738609d1cca06aee13/
URN
urn:pw-repo:WUT410afc40323a40738609d1cca06aee13

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page