Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Strategies of reducing unemployment in one of the municipality in the Otwock country

Magdalena Mielcuch

Abstract

In my work title: “Strategies of reducing unemployment in one of the municipality in the Otwock country”.I describe different problems of professional activations. Ministry of Work and Social Politicy creates such programs in the form of new regulations. Afterwards Local Work Centers and Gmina’s Center of social Help realize them.Most of these programs are directed to groups which are particularlyindenter of unemployment. People in young age belong to them as well as people how are over fifty years old. Programs of professional activations not always give possibilities of permanent job, but at least give possibilities of experience and some income. Such programs help the unemployed enter the job market. Die to writing this work I have been able to know something allow working of public administration.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Magdalena Mielcuch (FASS) Magdalena Mielcuch,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Strategie radzenia sobie z bezrobociem w jednej z gmin powiatu otwockiego
Supervisor
Kinga Pawłowska (FASS/DASMA) Kinga Pawłowska,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Kinga Pawłowska (FASS/DASMA) Kinga Pawłowska,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz (FASS/DASMA) Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
bezrobocie, bezrobotni, powiatowy urząd pracy, prace społeczne użyteczne, prace interwencyjne
Keywords in English
unemployment , the unemployed, the district labor office , social work useful intervention works
Abstract in Polish
W mojej pracy pod tytułem „Strategie radzenia sobie z bezrobociem w jednej z gmin powiatu otwockiego”, opisywałam różne programy aktywizacji zawodowej. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej tworzy takie programy w postaci nowych ustaw, potem Powiatowe Urzędy Pracy i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej je wykonują. Ministerstwo tworzy dużo takich programów. Większość z nich skierowane są do grup szczególnie narażonych na bezrobocie, należą do nich osoby w młodym wieku, które dopiero wkraczają na rynek pracy, a także osoby, które już ukończyły pięćdziesiąty rok życia i niedługo będą w wieku przedemerytalnym. Programy aktywizacji zawodowej nie zawsze dają możliwość stałej pracy, ale dzięki nim bezrobotni zyskują doświadczenie zawodowe i środki pieniężne. Programy te pomagają bezrobotnym wejść na rynek pracy. Poprzez pisanie tej pracy mogłam zapoznać się z funkcjonowaniem naszego aparatu administracji publicznej.
File
  • File: 1
    123prac lic.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13258

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT40f188019a744f63bdf3381e5d06cb31/
URN
urn:pw-repo:WUT40f188019a744f63bdf3381e5d06cb31

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page