Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project control system plotter milling

Maciej Krzemiński

Abstract

The theoretical part of the thesis describes the construction of the milling plotter and its rules. It also presents an overview of the available CNC Routers. In the next part they are characterized propulsion systems unit, and the most popular programs to control devices. The last chapter of the thesis is part of the project includes the design assumptions, that device must meet. This chapter is also discussed the selection of mechanical and electrical components. To be able to execute the project plotter milling must be precisely defined dimensions of the machine and its destiny. They were then selected the appropriate mechanical components such as eg. ball screws support chassis systems, ball screws and their bearings. For the device to function, it was necessary selection of the control electronics device with which you can move the control program for the working movement of the milling plotter. The last part of the work describes a new control system plotter milling.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Maciej Krzemiński (FCEMP) Maciej Krzemiński,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt systemu sterowania plotera frezującego
Supervisor
Mariusz Szreder (FCEMP/IMEn) Mariusz Szreder,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
24-05-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Mariusz Szreder (FCEMP/IMEn) Mariusz Szreder,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Waldemar Kurowski (FCEMP/IMEn) Waldemar Kurowski,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
Ploter frezujący, rodzaje ploterów frezujących, system sterowania, układ napędowy, program sterowania ploterem frezującym.
Keywords in English
Plotter milling, types of Plotter Milling, control system, drive system, control program plotter milling
Abstract in Polish
Część teoretyczna pracy dyplomowej zawiera opis budowy plotera frezującego oraz zasady jego funkcjonowania. Przedstawia także przegląd dostępnych ploterów frezujących. W kolejnej części zostały scharakteryzowane układy napędowe urządzenia, a także najpopularniejsze programy do sterowania urządzeniami. Ostatni rozdział pracy dyplomowej jest to część projektowa zawierająca założenia projektowe, które musi spełnić urządzenie. W tym rozdziale omówiony został także dobór podzespołów mechanicznych i elektrycznych. Aby możliwe było wykonanie projektu plotera frezującego muszą zostać dokładnie określone gabaryty maszyny, a także jej przeznaczenie. Następnie zostały dobrane odpowiednie podzespoły mechaniczne takie jak np. śruby pociągowe, podpory układów jezdnych, śruby pociągowe oraz ich ułożyskowanie. Aby urządzenie mogło funkcjonować niezbędne było dobranie elektroniki sterującej urządzeniem za pomocą której można przenieść program sterujący na ruch roboczy plotera frezującego. Ostatnia część pracy zawiera opis nowego systemu sterowania plotera frezującego.
File
  • File: 1
    Praca inżynierska Maciej Krzemiński.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8366

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT40b04a60701e4d6fa94627c61b7c0d28/
URN
urn:pw-repo:WUT40b04a60701e4d6fa94627c61b7c0d28

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page