Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

CENTRUM KULTURY I INTEGRACJI W KOMOROWIE

Natalia Wiktoria Zagrajek

Abstract

Center of Culture and Integration in Komorów is supposed to be a meeting place for local residents and also society integration space. Its main goal was to create a place complementing a town program and supporting local initiatives. Center is supposed to pay attention to the intergenerational integration problem. The functional system of the building encourages users to meet new people. Building contains multi-functional hall, exposition place, but also art, music and educational areas. The conception of the building form is based on square modules. Each of them contains different function. Modules are connected by lower parts, which contain technical and administrative functions. There was organised a common space for town residents around the building. A playgroud, gym, an open-air stage and also recreation areas were designed.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Natalia Wiktoria Zagrajek (WA) Natalia Wiktoria Zagrajek Wydział Architektury (WA)
Tytuł w języku polskim
CENTRUM KULTURY I INTEGRACJI W KOMOROWIE
Promotor
Michał Brutkowski (WA/ZPAU) Michał Brutkowski Zakład Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego (WA/ZPAU)Wydział Architektury (WA)
Jednostka dyplomująca
Wydział Architektury (WA)
Jednostka prowadząca
Zakład Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego (WA/ZPAU)
Kierunek / specjalność studiów
Architektura i Urbanistyka
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
05-07-2019
Data (rok) wydania
2019
Identyfikator wewnętrzny
AR-1773/L
Recenzenci
Michał Brutkowski (WA/ZPAU) Michał Brutkowski Zakład Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego (WA/ZPAU)Wydział Architektury (WA) Piotr Trębacz (WA/ZPAU) Piotr Trębacz Zakład Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego (WA/ZPAU)Wydział Architektury (WA)
Słowa kluczowe w języku polskim
Centrum Kultury, Centrum Integracji, Kultura, Centrum aktywności lokalnej, Komorów
Słowa kluczowe w języku angielskim
Cultural Center, Integration Center, Culture, Local activity center, Komorów
Streszczenie w języku polskim
Centrum Kultury i Integracji w Komorowie ma stać się miejscem spotkań lokalnych mieszkańców, a także integracji społeczności. Założeniem projektu było stworzenie miejsca uzupełniającego program miejscowości oraz wspierającego lokalne inicjatywy. Centrum ma także zwracać uwagę na problem integracji międzypokoleniowej. Układ funkcjonalny budynku ma zachęcać użytkowników do zawierania nowych znajomości. Budynek Centrum będzie zawierało salę wielofunkcyjną, kawiarnię, przestrzenie wystawiennicze, część plastyczną, muzyczną oraz naukową. Koncepcja bryły budynku opiera się na kwadratowych modułach, z których każdy zawiera inną funkcję. Moduły zostały połączone niższymi częściami zawierającymi funkcje techniczne oraz administracyjne. Wokół obiektu zorganizowano przestrzeń wspólną dla mieszkańców miejscowości. Zaprojektowano plac zabaw, siłownię, scenę plenerową, a także miejsca rekreacji.
Plik pracy
  Poproś o plik WCAG
  Pola lokalne
  Identyfikator pracy APD: 33036

  Jednolity identyfikator zasobu
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT40a885db092f4e05914e9c1c655f9c0f/
  URN
  urn:pw-repo:WUT40a885db092f4e05914e9c1c655f9c0f

  Potwierdzenie
  Czy jesteś pewien?
  Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
  Schowek