Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Center of Culture and Integration in Komorów

Natalia Wiktoria Zagrajek

Abstract

Center of Culture and Integration in Komorów is supposed to be a meeting place for local residents and also society integration space. Its main goal was to create a place complementing a town program and supporting local initiatives. Center is supposed to pay attention to the intergenerational integration problem. The functional system of the building encourages users to meet new people. Building contains multi-functional hall, exposition place, but also art, music and educational areas. The conception of the building form is based on square modules. Each of them contains different function. Modules are connected by lower parts, which contain technical and administrative functions. There was organised a common space for town residents around the building. A playgroud, gym, an open-air stage and also recreation areas were designed.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Natalia Wiktoria Zagrajek (FA) Natalia Wiktoria Zagrajek,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
CENTRUM KULTURY I INTEGRACJI W KOMOROWIE
Supervisor
Michał Brutkowski (FA/DAUD) Michał Brutkowski,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-07-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
AR-1773/L
Reviewers
Michał Brutkowski (FA/DAUD) Michał Brutkowski,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA) Piotr Trębacz (FA/DAUD) Piotr Trębacz,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
Centrum Kultury, Centrum Integracji, Kultura, Centrum aktywności lokalnej, Komorów
Keywords in English
Cultural Center, Integration Center, Culture, Local activity center, Komorów
Abstract in Polish
Centrum Kultury i Integracji w Komorowie ma stać się miejscem spotkań lokalnych mieszkańców, a także integracji społeczności. Założeniem projektu było stworzenie miejsca uzupełniającego program miejscowości oraz wspierającego lokalne inicjatywy. Centrum ma także zwracać uwagę na problem integracji międzypokoleniowej. Układ funkcjonalny budynku ma zachęcać użytkowników do zawierania nowych znajomości. Budynek Centrum będzie zawierało salę wielofunkcyjną, kawiarnię, przestrzenie wystawiennicze, część plastyczną, muzyczną oraz naukową. Koncepcja bryły budynku opiera się na kwadratowych modułach, z których każdy zawiera inną funkcję. Moduły zostały połączone niższymi częściami zawierającymi funkcje techniczne oraz administracyjne. Wokół obiektu zorganizowano przestrzeń wspólną dla mieszkańców miejscowości. Zaprojektowano plac zabaw, siłownię, scenę plenerową, a także miejsca rekreacji.
File
  • File: 1
    275749_inż_opis.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33036

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT40a885db092f4e05914e9c1c655f9c0f/
URN
urn:pw-repo:WUT40a885db092f4e05914e9c1c655f9c0f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page