Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Kindergarten and preschool teachers' opinions about 2014 reform of education in Poland

Joanna Ostrowska

Abstract

The topic of this thesis is the opinion of preschool and kindergarten teachers about 2014 reform of education in Poland. The work consists of 3 chapters, beginning, and ending. The introduction is a general prologue to the subject, and a justification for it's choice. Chapter one describes changes to polish education starting from the Polish People's Republic period, ending with the year 2014. Chapter two involves methodology of research that were carried out. The structure of interview as a research tool is described and the research problem defined. The 3rd chapter contains interpretation of the study results. Ending summarizes the whole thesis and answers the scientific questions put in the work.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Joanna Ostrowska (FASS) Joanna Ostrowska,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Opinie nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego o reformie oświaty w Polsce z 2014 roku
Supervisor
Katarzyna Dzieniszewska-Naroska (FASS/DASMA) Katarzyna Dzieniszewska-Naroska,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Katarzyna Dzieniszewska-Naroska (FASS/DASMA) Katarzyna Dzieniszewska-Naroska,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Anna Gołębiowska (FASS/DASMA) Anna Gołębiowska,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
oświata w Polsce, gotowość szkolna, sześciolatki, reforma oświaty, szkoła wiejska
Keywords in English
education in Poland, school readiness, six-year-olds, reform of education, rural school
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy licencjackiej jest opinia nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego o reformie oświaty w Polsce z 2014 roku. Praca złożona jest z trzech rozdziałów, wstępu oraz zakończenia. Wstęp jest ogólnym wprowadzeniem do tematu, a także uzasadnieniem jego wyboru. W rozdziale pierwszym zostały opisane zmiany mające miejsce w polskiej oświacie, począwszy od okresu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i kończąc na 2014 roku. W drugim rozdziale zawarta jest metodologia przeprowadzonego badania. Opisana jest struktura narzędzia badawczego, jakim był wywiad oraz określony został problem badawczy. W rozdziale trzecim znajduje się interpretacja wyników przeprowadzonego badania. Zakończenie podsumowuje całość pracy oraz zawiera odpowiedzi na postawione pytania badawcze.
File
  • File: 1
    Opinie nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego o reformie oświaty w Polsce z 2014 roku.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13330

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT409020d6399f4716abcc219cf591d883/
URN
urn:pw-repo:WUT409020d6399f4716abcc219cf591d883

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page