Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Przepis na już - aplikacja na system Android

Paula Bakiera

Abstract

For everyone who is preparing meals it is onerous to devise new recipies for meals and choosing those that can be prepaired without doing an addional shopping. With a view to such people there was created an application that can be used to build a base of products using NFC module and to search for recipies that can be prepared with products that we have. A thesis consists of analyses of avaliable tools that are helpful during a proces of creating the application, a discription of a way of realisation, tools that were used, tests of projects and a summary.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Paula Bakiera (WEiTI) Paula Bakiera Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Tytuł w języku polskim
Przepis na już - aplikacja na system Android
Promotor
Marcin Golański (WEiTI/IT) Marcin Golański Instytut Telekomunikacji (WEiTI/IT)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Jednostka dyplomująca
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Jednostka prowadząca
Instytut Telekomunikacji (WEiTI/IT)
Kierunek / specjalność studiów
, Elektronika - Elektronika Biomedyczna
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
19-02-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Marcin Golański (WEiTI/IT) Marcin Golański Instytut Telekomunikacji (WEiTI/IT)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Słowa kluczowe w języku polskim
Android, NFC, baza danych, urządzenie mobilne, aplikacja
Słowa kluczowe w języku angielskim
Android, NFC, database, mobile device, application
Streszczenie w języku polskim
Codzienne wymyślanie nowych przepisów na dania oraz wybieranie tych, które można wykonać bez dodatkowych zakupów jest uciążliwe dla każdej osoby przygotowującej posiłki. Z myślą o takich osobach powstała aplikacja dla systemu Android służąca do budowania bazy produktów przy użyciu modułu NFC oraz wyszukiwania przepisów dostępnych do wykonania z wykorzystaniem posiadanych produktów. Praca składa się analizy dostępnych narzędzi, pomocnych w procesie tworzenia aplikacji, opisu sposobu realizacji i wykorzystanych narzędzi, testów projektu oraz wniosków końcowych.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Praca_inzynierska_Paula_Bakiera.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 9818

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT407adca1bfaf4c2480e072539754d1ff/
URN
urn:pw-repo:WUT407adca1bfaf4c2480e072539754d1ff

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony