Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

"A recipe for now" - an Android application

Paula Bakiera

Abstract

For everyone who is preparing meals it is onerous to devise new recipies for meals and choosing those that can be prepaired without doing an addional shopping. With a view to such people there was created an application that can be used to build a base of products using NFC module and to search for recipies that can be prepared with products that we have. A thesis consists of analyses of avaliable tools that are helpful during a proces of creating the application, a discription of a way of realisation, tools that were used, tests of projects and a summary.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paula Bakiera (FEIT) Paula Bakiera,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Przepis na już - aplikacja na system Android
Supervisor
Marcin Golański (FEIT) Marcin Golański,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Telecommunications (FEIT)
Study subject / specialization
, Elektronika - Elektronika Biomedyczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Marcin Golański (FEIT) Marcin Golański,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Android, NFC, baza danych, urządzenie mobilne, aplikacja
Keywords in English
Android, NFC, database, mobile device, application
Abstract in Polish
Codzienne wymyślanie nowych przepisów na dania oraz wybieranie tych, które można wykonać bez dodatkowych zakupów jest uciążliwe dla każdej osoby przygotowującej posiłki. Z myślą o takich osobach powstała aplikacja dla systemu Android służąca do budowania bazy produktów przy użyciu modułu NFC oraz wyszukiwania przepisów dostępnych do wykonania z wykorzystaniem posiadanych produktów. Praca składa się analizy dostępnych narzędzi, pomocnych w procesie tworzenia aplikacji, opisu sposobu realizacji i wykorzystanych narzędzi, testów projektu oraz wniosków końcowych.
File
  • File: 1
    Praca_inzynierska_Paula_Bakiera.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9818

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT407adca1bfaf4c2480e072539754d1ff/
URN
urn:pw-repo:WUT407adca1bfaf4c2480e072539754d1ff

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page