Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Warunki funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w kontekście ich roli w gospodarce

Sylwia Julia Duda

Abstract

The thesis entitled „Functioning of small and medium-sized enterprises in Poland within their role in economy” describes the importance of the sector of small and medium-sized enterprises (SMEs). The definition of SMEs is quite complex and include number of employees and annual company's turnover or total assets. The SMEs sector is important due to the number of companies, a large share in the number of employees, value of produced GDP or the number of exporters and importers. It also has a well financial results. The thesis also brings up the issue of legal forms and taxation in enterprises with the background of economic theory.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca licencjacka
Autor
Sylwia Julia Duda (WAiNS) Sylwia Julia Duda Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Tytuł w języku polskim
Warunki funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w kontekście ich roli w gospodarce
Promotor
Maciej Holko (WAiNS/ZPGiPG) Maciej Holko Zakład Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej (WAiNS/ZPGiPG)Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Jednostka dyplomująca
Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Jednostka prowadząca
Zakład Ekonomii (WAiNS/ZPGiPG)
Kierunek / specjalność studiów
, Administracja
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
28-09-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Maciej Holko (WAiNS/ZPGiPG) Maciej Holko Zakład Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej (WAiNS/ZPGiPG)Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS) Leszek Jasiński (WAiNS/ZPGiPG) Leszek Jasiński Zakład Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej (WAiNS/ZPGiPG)Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Słowa kluczowe w języku polskim
małe i średnie przedsiębiorstwa, znaczenie MSP, teoria ekonomii, formy prawne, opodatkowanie
Słowa kluczowe w języku angielskim
small and medium-sized enterprises, importance of SMEs, theory of economy, legal forms, taxation
Streszczenie w języku polskim
Niniejsza praca pt. „Warunki funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w kontekście ich roli w gospodarce” ma za zadanie zbadać jak duże jest znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w Polsce. Definicja MSP jest złożona, składają się na nią m. in. liczba osób zatrudnionych oraz obrót roczny zamiennie z roczną sumą bilansową. Ogólnie, sektor MSP ma duże znaczenie w gospodarce z powodu dużej liczby przedsiębiorstw, dużego udziału w liczbie pracujących, wartości wytwarzanego PKB czy liczbie eksporterów i importerów. Znaczenie mają też bardzo dobre wyniki finansowe osiągane przez ten sektor. Poruszona została kwestia podziału przedsiębiorstw ze względu na formy prawne oraz ich opodatkowania. Przedstawiona została również teoria ekonomii wyjaśniająca podstawowe prawa rządzące gospodarką.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Praca dyplomowa.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 13999

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT40699a9a8c774945b7e3855964ea8968/
URN
urn:pw-repo:WUT40699a9a8c774945b7e3855964ea8968

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony