Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Functioning of small and medium-sized enterprises in Poland within their role in economy

Sylwia Julia Duda

Abstract

The thesis entitled „Functioning of small and medium-sized enterprises in Poland within their role in economy” describes the importance of the sector of small and medium-sized enterprises (SMEs). The definition of SMEs is quite complex and include number of employees and annual company's turnover or total assets. The SMEs sector is important due to the number of companies, a large share in the number of employees, value of produced GDP or the number of exporters and importers. It also has a well financial results. The thesis also brings up the issue of legal forms and taxation in enterprises with the background of economic theory.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Sylwia Julia Duda (FASS) Sylwia Julia Duda,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Warunki funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w kontekście ich roli w gospodarce
Supervisor
Maciej Holko (FASS/DPELEP) Maciej Holko,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Economics (FASS/DPELEP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Maciej Holko (FASS/DPELEP) Maciej Holko,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Leszek Jasiński (FASS/DPELEP) Leszek Jasiński,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
małe i średnie przedsiębiorstwa, znaczenie MSP, teoria ekonomii, formy prawne, opodatkowanie
Keywords in English
small and medium-sized enterprises, importance of SMEs, theory of economy, legal forms, taxation
Abstract in Polish
Niniejsza praca pt. „Warunki funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w kontekście ich roli w gospodarce” ma za zadanie zbadać jak duże jest znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w Polsce. Definicja MSP jest złożona, składają się na nią m. in. liczba osób zatrudnionych oraz obrót roczny zamiennie z roczną sumą bilansową. Ogólnie, sektor MSP ma duże znaczenie w gospodarce z powodu dużej liczby przedsiębiorstw, dużego udziału w liczbie pracujących, wartości wytwarzanego PKB czy liczbie eksporterów i importerów. Znaczenie mają też bardzo dobre wyniki finansowe osiągane przez ten sektor. Poruszona została kwestia podziału przedsiębiorstw ze względu na formy prawne oraz ich opodatkowania. Przedstawiona została również teoria ekonomii wyjaśniająca podstawowe prawa rządzące gospodarką.
File
  • File: 1
    Praca dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13999

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT40699a9a8c774945b7e3855964ea8968/
URN
urn:pw-repo:WUT40699a9a8c774945b7e3855964ea8968

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page