Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Testbed for analysis of SDN networks

Przemysław Piotr Wojsław

Abstract

Software-Defined Networking is a new trend in the construction of telecommunications networks. It assumes changing the concept by separating the transport and the control planes. The different functioning of the network based on this paradigm opens up many new possibilities – more flexibility in the selection of hardware and software, more convenient configuration and simpler management. Among the ideas for the SDN architecture there is also a new look at cybersecurity in the form of Moving Target Defense. This is an approach introducing the ever-changing network, creating a dynamic attack surface that will eliminate the attacker’s previous advantage, which was the possibility of reconnaissance without any time constraints or the risk of detection. Like any new functionality, SDN requires the possibility of testing. Performing this on a physical network can be potentially dangerous for users or significantly impeding their work, while available SDN software simulators are usually simplified and require a lot of additional configuration before they become useful for more thorough tests. The paper presents a proposal of a simulation environment based on the Containernet using adapted open source solutions as well as new, self-made mechanisms.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Przemysław Piotr Wojsław (FEIT) Przemysław Piotr Wojsław,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Środowisko testowe do analizy sieci SDN
Supervisor
Mariusz Rawski (FEIT) Mariusz Rawski,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Telecommunications (FEIT)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Mariusz Rawski (FEIT) Mariusz Rawski,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Halina Tarasiuk (FEIT) Halina Tarasiuk,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Software-Defined Networking, Moving Target Defense, network simulation, testbed, Containernet, network traffic
Keywords in English
Software-Defined Networking, Moving Target Defense, network simulation, testbed, Containernet, network traffic
Abstract in Polish
Software-Defined Networking to nowy trend w konstrukcji sieci telekomunikacyjnych. Zakłada zmienienie koncepcji poprzez oddzielenie płaszczyzny transportowej od sterowania. Odmienne działanie sieci opierającej się na tym paradygmacie to wiele nowych możliwości – większa elastyczność w doborze sprzętu i oprogramowania, wygodniejsza konfiguracja i prostsze zarządzanie. Wśród pomysłów na wykorzystanie architektury SDN nie zabrakło także świeżego spojrzenia na cyberbezpieczeństwo w postaci Moving Target Defense. Jest to podejście wprowadzające motyw stale zmieniającej się sieci, stworzenie dynamicznej płaszczyzny ataku. Eliminuje dotychczasową przewagę atakującego, jaką była możliwość rekonesansu sieci pozbawionego ograniczeń czasowych czy ryzyka wykrycia. Jak każda nowa funkcjonalność, SDN wymaga możliwości przetestowania. Wykonanie tego na fizycznej sieci może być potencjalnie niebezpieczne dla użytkowników lub znacząco utrudniające ich pracę, zaś dostępne symulatory sieci SDN są zwykle uproszczone i wymagają wiele dodatkowej konfiguracji zanim staną się użyteczne dla bardziej wnikliwych testów. W pracy przedstawiono propozycję środowiska symulacyjnego opartego na narzędziu Containernet wykorzystującego odpowiednio dostosowane rozwiązania open source jak i nowe, autorskie mechanizmy.
File
  • File: 1
    Przemysław_Wojsław_277251_-_Praca_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33328

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT403d485783e541eeb3792a66dc9ee72b/
URN
urn:pw-repo:WUT403d485783e541eeb3792a66dc9ee72b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page