Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of a manufacturing process of an electroluminescent display based on a transparent nanocomposite electrode

Grzegorz Paweł Nowicki

Abstract

In this work, a course of the design of a manufacturing process of an electroluminescent display based on a transparent nanocomposite electrode, is presented with resulting design. Based on a review of literature and own work I have conducted a selection process of parameters of the manufacturing process. This includes choosing the ingredients and their content as well as parameters of manufacturing operations, of composite printing pastes and parameters of printing process of those pastes. Designed process uses, newly developed in ITME (Electronics Materials Technology Institute), nanoparticle silver decorated graphene. A special care is payed, to prevent a degradation of this material's properities.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Grzegorz Paweł Nowicki (FM) Grzegorz Paweł Nowicki,, Faculty of Mechatronics (FM)
Title in Polish
Projekt procesu wytwarzania wyświetlacza elektroluminescencyjnego na bazie transparentnej elektrody nanokompozytowej
Supervisor
Daniel Janczak (FM/IMBE) Daniel Janczak,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM)
Certifying unit
Faculty of Mechatronics (FM)
Affiliation unit
The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)
Study subject / specialization
, Mechatronika
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
20-12-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Marcin Słoma (FM/IMBE) Marcin Słoma,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM) Daniel Janczak (FM/IMBE) Daniel Janczak,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM)
Keywords in Polish
wyświetlacz elektroluminescencyjny, grafen, nanosrebro, elektronika drukowana
Keywords in English
electroluminescent display, graphene, nanosilver, printed electronics
Abstract in Polish
W niniejszej pracy zaprezentowano projekt wytwarzania wyświetlacza elektroluminescencyjnego na bazie transparentnej elektrody nanokompozytowej, wraz z przebiegiem opracowania tegoż procesu. Na podstawie przeglądu literatury oraz pracy własnej przeprowadziłem dobór parametrów procesu wytwarzania oraz składu i proporcji kompozytowych past z których ma być wykonany wyświetlacz, oraz parametrów procesu drukowania tychże past. W podrozdziałach dokonano uzasadnienia dokonania wyboru poszczególnych parametrów. Opracowany proces wykorzystuje nowo-opracowany w Instytucie Technologii Materiałów Elektrochemicznych grafen dekorowany nanocząsteczkami srebra przy zachowaniu szczególnej uwagi by nie doprowadzić do degradacji jego właściwości.
File
  • File: 1
    praca_dyplomowa_-_Grzegorz_Nowicki.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14759

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT401f7f50330a457f898a6d9b163d95a7/
URN
urn:pw-repo:WUT401f7f50330a457f898a6d9b163d95a7

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page