Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Development of the functionality of program Modgraf

Barbara Karolina Kulas

Abstract

The thesis describes an approach to maintenance and upgrade Modgraf - computer program for solving graph problems. It provides the analysis of the program functions and the information about users feedback. In the thesis was presented also the implementation of the main features, which appeared in the version 5.0 as follows: undo previous changes, adding a new vertex after edge creation from an existing vertex, changing size of the graph model and more flexible vertices and edges parameters editing. In the last part are described tests, that have been conducted to confirm the correctness of the program.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Barbara Karolina Kulas (FEIT) Barbara Karolina Kulas,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Rozwój funkcjonalności programu Modgraf
Supervisor
Mariusz Kaleta (FEIT/AK) Mariusz Kaleta,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Mariusz Kaleta (FEIT/AK) Mariusz Kaleta,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Krzysztof Pieńkosz (FEIT/AK) Krzysztof Pieńkosz,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
algorytmy grafowe, wzorzec projektowy pamiątki, modelowanie grafu
Keywords in English
graph algorithms, memento design pattern, graph modeling
Abstract in Polish
Praca opisuje sposób podejścia do konserwacji i modernizacji programu Modgraf, służącego do rozwiązywania problemów grafowych. Zawiera analizę funkcjonalności programu oraz zebrane opinie od jego użytkowników. Zaprezentowany został również sposób realizacji głównych funkcjonalności, które pojawiły się w wersji 5.0 czyli możliwość cofnięcia poprzednich zmian, możliwość dodania wierzchołka poprzez wyciągnięcie krawędzi w puste pole, funkcjonalność przybliżania i oddalania modelu grafu oraz elastyczne wprowadzanie parametrów wierzchołków i krawędzi. Na końcu opisane zostały testy przeprowadzone w celu potwierdzenia poprawności działania programu.
File
  • File: 1
    Barbara_Kulas_praca_inzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14164

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT40085b0a2ade4aa09084dbe81ed996c9/
URN
urn:pw-repo:WUT40085b0a2ade4aa09084dbe81ed996c9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page