Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Projekt ścieżek rowerowych na terenie Dzielnicy Białołęka ze szczególnym uwzględnieniem walorów przyrodniczych

Anna Jopkiewicz

Abstract

xxx
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Anna Jopkiewicz (FGC) Anna Jopkiewicz,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Supervisor
Anna Bielska (FGC/CSMES) Anna Bielska,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)
Study subject / specialization
, Środowiskowe Uwarunkowania Gospodarowania Przestrzenią
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2009
Keywords in Polish
xxx
Keywords in English
xxx
Abstract in Polish
xxx
File
  • File: 1
    Jopkiewicz A_tekst.pdf
  • File: 2
    JopkiewiczA_projekt.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3fddaf659a86493fbe3c471609802a9b/
URN
urn:pw-repo:WUT3fddaf659a86493fbe3c471609802a9b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page