Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Indoor positioning of Android device

Robert Tabaczyński

Abstract

The main purpose of designed application is to determine device location inside buildings where GPS is not available or too weak. This project examines the possibility of mapping areas by assigning them characteristics that are obtained via sensors embedded in a smartphone with Android OS. It is possible through data such as RSSI of WiFi networks, sound pressure in the area, illuminance, magnetic field and ambient air pressure. Based on gathered readings the position of device is determined. Document shows selection of possible ways to solve the problem of indoor positioning, thoughts associated with it and the course of work that led to the final solution.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Robert Tabaczyński (FEIT) Robert Tabaczyński,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Lokalizacja urządzenia z systemem Android wewnątrz budynków
Supervisor
Marcin Golański (FEIT) Marcin Golański,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Telecommunications (FEIT)
Study subject / specialization
, Elektronika - Elektronika Biomedyczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Marcin Golański (FEIT) Marcin Golański,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Lokalizacja, Android, smartfon, sensory, WiFi, nawigacja wewnątrz budynku
Keywords in English
IPS, Android, smartphone, indoor navigation, sensors, WiFi
Abstract in Polish
Głównym celem stworzonej aplikacji jest określanie lokalizacji urządzenia wewnątrz budynków, gdzie sygnał GPS nie jest dostępny lub jest zbyt słaby. Projekt ten testuje możliwości mapowania obszarów poprzez przypisywanie im cech, które uzyskiwane są za pośrednictwem sensorów wbudowanych w smartfon z Android OS. Możliwe jest to dzięki wykorzystaniu danych takich jak RSSI sieci WiFi, ciśnienie akustyczne w obszarze, natężenie oświetlenia, pole magnetyczne oraz ciśnienie atmosferyczne. Na podstawie zebranych odczytów określana jest pozycja urządzenia. W dokumencie zaprezentowany został wybór możliwych metod rozwiązania problemu lokalizacji wewnątrz budynków, przemyślenia z tym związane, a także przebieg prac, które doprowadziły do powstania ostatecznego rozwiązania.
File
  • File: 1
    Praca_Inzynierska_Robert_Tabaczynski.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9810

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3fca057f269148faafdd90c7019cad1e/
URN
urn:pw-repo:WUT3fca057f269148faafdd90c7019cad1e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page