Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

THE ANALYSIS OF THE ORGANIZATION OF THE INVESTMENT PROCESS BASED ON THE CONSTRUCTION OF MULTIFAMILY RESIDENTIAL BUILDING AT THE MASZEWSKA STREET IN WARSAW

Patrycja Edyta Surowiecka

Abstract

The subject of the thesis is analysis of the organization of the investment process conducted by the developer. The analysis was based on the construction process of multifamily residential building at the Maszewska street in Warsaw. The study covers the scope of works carried out by developer since the decision about implementation of the project to getting the occupancy permit, signing of the notarial deeds with buyers and fulfilment of the obligations under warranty and guarantee. Thesis focuses on the way of choice the system of realization of the investment project, division of the organization of the investment process on characteristic phases, presentation of the main low acts concerning the participants involved in the investment process and responsibilities arising from law regulations.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Patrycja Edyta Surowiecka (FCE) Patrycja Edyta Surowiecka,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Analiza organizacji procesu inwestycyjnego prowadzonego przez dewelopera na przykładzie budowy budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Maszewskiej w Warszawie
Supervisor
Michał Krzemiński (FCE/ICE) Michał Krzemiński,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-03-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4243
Reviewers
Dariusz Jacek Walasek (FCE/ICE) Dariusz Jacek Walasek,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Michał Krzemiński (FCE/ICE) Michał Krzemiński,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
deweloper, proces inwestycyjny, inwestor, organizacja procesu inwestycyjnego, generalny wykonawca
Keywords in English
developer, investment process, investor, organization of the investment process, general contractor
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy inżynierskiej jest analiza organizacji procesu inwestycyjnego prowadzonego przez dewelopera na przykładzie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Maszewskiej w Warszawie Opracowanie obejmuje przedstawienie działań dewelopera od momentu podjęcia decyzji o realizacji przedsięwzięcia do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, przeniesienia prawa własności na nabywców lokali oraz wypełnienia obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji. Praca koncentruje się na sposobie wyboru systemu realizacji przedsięwzięcia, podziale organizacji procesu inwestycyjnego na charakterystyczne etapy, przedstawieniu głównych przepisów prawnych dotyczących uczestników biorących udział w procesie inwestycyjnym oraz obowiązków, które z tych przepisów wynikają.
File
  • File: 1
    praca inż-Surowiecka Patrycja-211932.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9559

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3fa686cfe9154ff9aaf6645143dc962d/
URN
urn:pw-repo:WUT3fa686cfe9154ff9aaf6645143dc962d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page