Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Leisure time of young people in one of rural municipality Nasielsk

Grażyna Morawska

Abstract

The theme of the following thesis is the free time of young people in one of the villages in the municipality of Nasielsk. The research problem is how young people in one of the villages spends his free time. In the thesis I made a reconstruction of the leisure time of rural youth. First, I analyzed the selected literature to read carefully the phenomenon. Then, using a research method that is the interview I received the materials needed to reconstruct the free time of youth. Another point of my work is the development of respondents' answers. At the end appears summary and the conclusions drawn from this thesis.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Grażyna Morawska (FASS) Grażyna Morawska,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Czas wolny młodzieży w jednej ze wsi w gminie Nasielsk
Supervisor
Kinga Pawłowska (FASS/DASMA) Kinga Pawłowska,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Katarzyna Górniak (FASS/DASMA) Katarzyna Górniak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Kinga Pawłowska (FASS/DASMA) Kinga Pawłowska,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
czas wolny, młodzież wiejska, wieś, formy spędzania czasu wolnego
Keywords in English
leisure time, rural youth, village, forms of spending free time
Abstract in Polish
Tematem poniższej pracy jest czas wolny młodzieży w jednej ze wsi w gminie Nasielsk. Problemem badawczym jest to w jaki sposób młodzież w jednej ze wsi spędza czas wolny. W pracy dokonałam rekonstrukcji czasu wolnego młodzieży wiejskiej. Najpierw przeanalizowałam wybraną literaturę, by dokładnie zapoznać się z zjawiskiem. Następnie posługując się metodą badawczą jaką jest wywiad otrzymałam potrzebne materiały do rekonstrukcji wolnego czasu młodzieży. Kolejnym punktem mojej pracy jest opracowanie wypowiedzi respondentów. Na końcu widnieje podsumowanie oraz wnioski, wypływające z niniejszej pracy.
File
  • File: 1
    praca licencjacka, Grażyna Morawska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13259

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3f8f89796bb54ecc9a4ce121d3705c20/
URN
urn:pw-repo:WUT3f8f89796bb54ecc9a4ce121d3705c20

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page