Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project ironing machine cushions in furniture armchair

Mateusz Jonakowski

Abstract

This thesis proposes the project of pillow packing machine. That cushions are compressing in a bag which is made of polyurethane, and then they are welded by using a welder . The first part of the paper presents pneumatic actuators. Their division and principle of operation was shown. Then typical seals used in pneumatic actuators was discussed . The next step was review of ready-made pneumatic press for cushions available on the market and technical specifications with basic informations was proposed also. Further chapters of thesis present design part and assumptions in which the project was elaborated. The thesis included also the description of elements used in project. The next step was present of an electrical steerage and pneumatic with steering desktop. Finally the user manual of machine was shown.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Jonakowski (FCEMP) Mateusz Jonakowski,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt urządzenia do prasowania poduszek w meblach kanapowych
Supervisor
Robert Dzierżanowski (FCEMP/IMEn) Robert Dzierżanowski,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Robert Dzierżanowski (FCEMP/IMEn) Robert Dzierżanowski,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Leszek Powierża (FCEMP/IMEn) Leszek Powierża,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
prasa, pneumatyka, poduszka
Keywords in English
press, pneumatics, pillow
Abstract in Polish
W pracy dyplomowej przedstawiono projekt maszyny do pakowania poduszek. Proces pakowania następuje poprzez ich sprasowanie w torbie wykonanej z poliuretanu, a następnie jej zgrzanie za pomocą zgrzewarki. W pierwszej części pracy zostały omówione siłowniki pneumatyczne. Przedstawiono ich podział oraz zasadę działania. Następnie zaprezentowano typowe uszczelnienia stosowane w siłownikach pneumatycznych. Kolejnym krokiem był przegląd gotowych pras pneumatycznych do poduszek dostępnych na rynku i przedstawienie ich specyfikacji technicznej oraz podstawowych informacji. Dalsze rozdziały pracy zajęła część projektowa, w której przestawiono założenia, zgodnie z którymi został opracowany projekt. Zawiera ona również opis elementów wykorzystanych w projekcie. Kolejnym etapem było zaprezentowanie sterowania elektrycznego oraz pneumatycznego z pulpitem sterowniczym. Na końcu pracy przedstawiono instrukcję obsługi maszyny.
File
  • File: 1
    256180 praca dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8361

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3f81271f66594677888d62802f6ec5fe/
URN
urn:pw-repo:WUT3f81271f66594677888d62802f6ec5fe

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page