Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Plastic injection molding monitoring based on cavity pressure

Arkadiusz Paweł Sulenta

Abstract

The principles of cavity pressure monitoring in injection molding are introduced. There are basics of injection molding with particular emphasis on the dependency of pressure to product quality. Moreover thesis give information about ways of cavity pressure measurement and data analysis. Thesis was supplemented by study of the influence of plastic temperature, holding pressure and holding time on cavity pressure value and molding weight, which will show practical use monitoring system issue.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Arkadiusz Paweł Sulenta (FPE) Arkadiusz Paweł Sulenta,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Monitorowanie procesu wtryskiwania na podstawie ciśnienia w gnieździe formy wtryskowej
Supervisor
Zbigniew Szymaniak (FPE/IoMP) Zbigniew Szymaniak,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)
Study subject / specialization
, Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-01-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Zbigniew Szymaniak (FPE/IoMP) Zbigniew Szymaniak,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Jacek Garbarski (FPE/IoMP) Jacek Garbarski,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
monitorowanie procesu wtryskiwania, ciśnienie w gnieździe formy wtryskowej, ciśnienie docisku
Keywords in English
injection molding monitoring, cavity pressure, holding pressure
Abstract in Polish
W pracy opisano zagadnienie monitorowania procesu wtryskiwania na podstawie pomiaru ciśnienia w gnieździe formy wtryskowej. Zostały przedstawione podstawy teoretyczne przetwórstwa tworzyw sztucznych z naciskiem na wpływ parametrów ciśnienia na jakość wykonywanych wyrobów. Przybliżone zostały zagadnienia wykonywania pomiarów ciśnienia w formie wtryskowej jak również sposoby analizy otrzymanych danych. Pracę uzupełniono o badanie wpływu temperatury stopu oraz ciśnienia docisku i czasu docisku na wartość ciśnienia w gnieździe formy i masy wypraski, które pokaże praktyczne zastosowanie opisanego zagadnienia.
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska_Arkadiusz_Sulenta.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31383

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3f3bb7edbe154afca07d60b62e7cd4e8/
URN
urn:pw-repo:WUT3f3bb7edbe154afca07d60b62e7cd4e8

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page