Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis methods of the surfactants content in a regenerated laudary wastewater

Izabela Maria Tonecka

Abstract

The purpose of this dissertation is to discuss the analysis method (physical and physico-chemical) of the surface active agents content in a regenerated laundry wastewater and their applicability in industry. The work, apart discussing the methods of analysis, also includes the result of experiments carried out on samples from an industrial laundry. The tests were carried out using tensometric method, static and dynamic pedant drop method (optical determination of the surface tension). In this way, the content of surfactants measured indirectly by measuring the surface tension. The experiments were also performed by spectrophotometric method, analyzing the content of anionic, cationic and non-ionic surfactants. After the deliberations, it was found that physical methods are difficult to apply in industry due to the need for continuity of measurement. What is more, they do not allow to determine the content of individual surface active agents. The use of UV – Vis spectrophotometry solves these problems and gives the chance of quantitative and qualitative analysis in a continuous process.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Izabela Maria Tonecka (FCPE) Izabela Maria Tonecka,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Title in Polish
Metody analizy zawartości środków powierzchniowo czynnych w zregenerowanym ścieku pralniczym
Supervisor
Maciej Szwast (FCPE/CIPE) Maciej Szwast,, Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unit
Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-02-2019
Issue date (year)
2019
Pages
56
Internal identifier
DICHP-2890
Reviewers
Artur Poświata (FCPE/DSP) Artur Poświata,, Department of Separation Processes (FCPE/DSP)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE) Maciej Szwast (FCPE/CIPE) Maciej Szwast,, Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Keywords in Polish
środki powierzchniowo czynne, napięcie powierzchniowe, metody analityczne, ścieki pralnicze
Keywords in English
surface active agents, surface tension, analytical methods, laundry wastewater
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest omówienie metod (fizycznych oraz fizykochemicznych) analizy zawartości środków powierzchniowo czynnych (SPC) w zregenerowanym ścieku pralniczym oraz stosowalności tych metod w przemyśle. Praca, oprócz omówienia metod analizy, zawiera wyniki doświadczeń analizy zawartości SPC przeprowadzonych na próbkach pochodzących z pralni przemysłowej. Badania napięcia powierzchniowego przeprowadzono metodami tensometryczną oraz optyczną (statyczną i dynamiczną). W ten sposób zmierzono pośrednio zawartość SPC poprzez pomiar napięcia powierzchniowego. Doświadczenia przeprowadzono także metodą spektrofotometryczną analizując zawartość anionowych, kationowych i niejonowych środków powierzchniowo czynnych. Stwierdzono, iż metody fizyczne są trudne do zastosowania w przemyśle ze względu na wymaganą w przemyśle ciągłość pomiaru. Co więcej, metody te nie pozwalają na określenie zawartości poszczególnych środków powierzchniowo czynnych. Zastosowanie spektrofotometrii UV – Vis rozwiązuje te problemy i daje szansę analizy ilościowej i jakościowej w procesie ciągłym.
File
  • File: 1
    277583-Izabela-Maria-Tonecka-Metody_analizy_zawartości_środków_powierzchniowo_czynnych_w_zregenerowanym_ścieku_pralniczym.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 26234

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3f0e935c640c4d37aa684915025ca58b/
URN
urn:pw-repo:WUT3f0e935c640c4d37aa684915025ca58b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page