Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of selected device used in the technological process of oatmeal production

Łukasz Rybicki

Abstract

My thesis includes an analysis of the topic issue that means information about oat as a cereal the oatmeal are made from, different ways of storage, oatmeal production technology and separating devices. Main part of thesis is composite air-sieve separator project. This device is a part of the oatmeal production process line and is extremely important from the point of view of preserving the purity of the raw material used for processing. The project was developed based on assumptions and established criteria. device parameters were selected in the project. graphics visualizations of my separator is included in drawings which are part of my thesis. My thesis finishes with conclusions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Łukasz Rybicki (FCEMP) Łukasz Rybicki,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt wybranego urządzenia stosowanego w procesie technologicznym produkcji płatków owsianych
Supervisor
Henryk Rode (FCEMP/IMEn) Henryk Rode,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Henryk Rode (FCEMP/IMEn) Henryk Rode,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Waldemar Kurowski (FCEMP/IMEn) Waldemar Kurowski,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
produkcja płatków owsianych, owies, separator powietrzny, magazynowanie zbóż.
Keywords in English
production of oatmeal, oatmeal, windsifter, cereal storage.
Abstract in Polish
Praca obejmuje analizę stanu zagadnienia, tj. informacje o owsie, jako zbożu z którego wytwarzane są płatki owsiane, różnych sposobach magazynowania zbóż, technologie wytwarzania płatków owsianych oraz urządzenia separacyjne. Zasadniczą częścią pracy jest projekt wstępny separatora powietrzno-sitowego. Urządzenie te wchodzi w skład linii technologicznej produkcji płatków owsianych i jest niezwykle ważne z punktu widzenia zachowania czystości surowca przeznaczonego do przerobu. Projekt został opracowany na podstawie założeń i ustalonych kryteriów. W ramach projektu zostały dobrane parametry urządzenia. Graficzne przedstawienie separatora zamieszczone jest w rysunkach załączonych do pracy. Praca zakończona jest wnioskami.
File
  • File: 1
    Praca dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8364

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3eff2141be91482bbdd2296219c917a0/
URN
urn:pw-repo:WUT3eff2141be91482bbdd2296219c917a0

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page