Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Measurement of electrical power in smart bulding with communication through the Internet

Mateusz Marek Łukasik

Abstract

This Engineering Thesis concerns construction of hardware and software used to measure electrical power usage in smart building with communication through the Internet. The scope of work refers to building measurment system to register the cost of power usage in time and developement of a web application, which would transmit the information via graphs. Additionally analysis and modeling of data were made.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Marek Łukasik (FEIT) Mateusz Marek Łukasik,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Pomiar energii elektrycznej w inteligentnym budynku z komunikacją przez Internet
Supervisor
Jerzy Weremczuk (FEIT/PE) Jerzy Weremczuk,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)
Study subject / specialization
, Elektronika - Elektronika Biomedyczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Wojciech Zabołotny (FEIT/PE) Wojciech Zabołotny,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Jerzy Weremczuk (FEIT/PE) Jerzy Weremczuk,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Python, Pomiar energii, Raspberry Pi, Aplikacja WWW
Keywords in English
Python, Measurement of power usage, Raspberry Pi, WWW Application
Abstract in Polish
Niniejsza praca dotyczy konstrukcji modułów sprzętowych oraz oprogramowania dla inteligentnego budynku służących do pomiaru energii elektrycznej z komunikacją przez Internet. Do zakresu pracy należało zbudowanie systemu pomiarowego, który badał koszt domowego zużycia prądu oraz stworzenie oprogramowania serwera prezentującego wyniki. Dodatkowo dokonano analiz i modelowania zużycia energii.
File
  • File: 1
    Mateusz_Łukasik_Praca_Inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10079

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3ef4ad36fe5e47769c8fd25540ad4215/
URN
urn:pw-repo:WUT3ef4ad36fe5e47769c8fd25540ad4215

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page