Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Implementations and analysis of sound effects using digital signal processing methods

Justyna Małecka

Abstract

The aim of the work was to develop applications for the construction and performing simulation analyzes of sound effects using digital signal processing methods. The first part contains a description of digital sound effects considered in the thesis. This is followed by a presentation of the software package Digital Sound Effects developer to achieve the effects usług the MATLAB environment. The developed application with convenient user interface allows quick implementation of selected effects. A detailed description of the structure and function of individual elements of the application together with the implemented code pursuing sound effects and mechanisms used MATLAB® language are also presented. The results of the individual effects and the impact of their performance on the input signal changes, which in the best way brings the reader to the crux of the operations of digital sound effects.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Justyna Małecka (FEIT/PE) Justyna Małecka,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Implementacja i analiza efektów dźwiękowych wykorzystujących metody cyfrowego przetwarzania sygnałów
Supervisor
Konrad Jędrzejewski (FEIT/PE) Konrad Jędrzejewski,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)
Study subject / specialization
, Elektronika i Inżynieria Komputerowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
1-99
Keywords in Polish
efekty dźwiękowe, efekty muzyczne, cyfrowe przetwarzanie sygnałów, MATLAB
Keywords in English
sound effects, music effects, digital signal processing, MATLAB
Abstract in Polish
Celem pracy było opracowanie aplikacji do realizacji i prowadzenia analiz symulacyjnych efektów dźwiękowych wykorzystujących metody cyfrowego przetwarzania sygnałów. Pierwsza część pracy zawiera opis cyfrowych efektów dźwiękowych rozpatrywanych w pracy. Następnie przedstawiono pakiet Cyfrowe Efekty Dźwiękowe do realizacji efektów wykonany w środowisku MATLAB®. Stworzona aplikacja dzięki wygodnemu interfejsowi użytkownika pozwala na szybką realizację wybranych efektów. Dokonano szczegółowego opisu struktury i funkcjonalności poszczególnych elementów aplikacji wraz z przedstawieniem zaimplementowanych kodów realizujących efekty dźwiękowe oraz wykorzystywanych mechanizmów języka MATLAB®. Analizie poddane zostały także wyniki działania poszczególnych efektów i wpływ ich parametrów na zmiany sygnału wejściowego, co w najlepszy sposób przybliża czytelnikowi sedno działania cyfrowych efektów dźwiękowych.
File
  • File: 1
    Praca Inżynierska Justyna Małecka, Implementacja i analiza efektów dźwiękowych wykorzystujących metody cyfrowego przetwar~1.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3ee48da4983f4654baa2b12a0aabedb3/
URN
urn:pw-repo:WUT3ee48da4983f4654baa2b12a0aabedb3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page