Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Animacja ciał plastycznych

Maciej Kot

Abstract

Modeling of plastic objects is one of the most interesting issues of the computer animation. Realistic animations often require that physical properties of animated objects are taken into account. This thesis presents a survey of modeling methods used in soft body dynamics (plastic, elastic, fLexible objects), which are employed by computer graphic designers all over the world. As a part of the thesis, a simulation system was created. The system is capable of modeling soft bodies behavior and allows simulation of such a natural phenomena as breaking, cracking and permanent object deformations. The system can be used as standalone application for generating skeletaL animation, or as a library in a bigger application. The system uses modified mass-spring method object modeling.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Maciej Kot (WEiTI/II) Maciej Kot Instytut Informatyki (WEiTI/II)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Tytuł w języku polskim
Animacja ciał plastycznych
Promotor
Krzysztof Gracki (WEiTI/II) Krzysztof Gracki Instytut Informatyki (WEiTI/II)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Jednostka dyplomująca
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Jednostka prowadząca
Instytut Informatyki (WEiTI/II)
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data (rok) wydania
2009
Identyfikator wewnętrzny
ENII-PI.001021
Słowa kluczowe w języku polskim
ciała plastyczne, ciała elastyczne, ciała miękkie, modelowanie oparte na prawach fizyki, metoda mas punktowych i sprężyn
Słowa kluczowe w języku angielskim
soft bodies, elastic bodies, plastic bodies, physicałly based modeling, mass-spring method
Streszczenie w języku polskim
Modelowanie ciał plastycznych jest jednym z najciekawszych aspektów animacji komputerowej. Realizm animacji często wymaga, by używane do modelowania techniki były w stanie oddać fizyczne właściwości obiektów. W niniejszej pracy dyplomowej przedstawiony został przegląd technik modelowania ciał miękkich (plastycznych, elastycznych), wykorzystywanych przez grafików na całym świecie. W ramach pracy stworzony został system symulacyjny umożliwiający przeprowacLzenie symulacji zachowania ciał elastycznych oraz plastycznych realistycinie odtwarzający zjawiska takie jak łamanie, pękanie, czy powstawanie trwałych deformacji. Może być on używany jako aplikacja generujâca animacje szkieletów ciał, lub jako biblioteka wspomagajâca większy program animujący. Do opisu ciał wykorzystany został uogólniony model punktowych mas i sprężyn.

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3ee41e93dc14425684c5f1c627009490/
URN
urn:pw-repo:WUT3ee41e93dc14425684c5f1c627009490

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek