Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Soft Body Animation

Maciej Kot

Abstract

Modeling of plastic objects is one of the most interesting issues of the computer animation. Realistic animations often require that physical properties of animated objects are taken into account. This thesis presents a survey of modeling methods used in soft body dynamics (plastic, elastic, fLexible objects), which are employed by computer graphic designers all over the world. As a part of the thesis, a simulation system was created. The system is capable of modeling soft bodies behavior and allows simulation of such a natural phenomena as breaking, cracking and permanent object deformations. The system can be used as standalone application for generating skeletaL animation, or as a library in a bigger application. The system uses modified mass-spring method object modeling.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Maciej Kot (FEIT/ICS) Maciej Kot,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Animacja ciał plastycznych
Supervisor
Krzysztof Gracki (FEIT/ICS) Krzysztof Gracki,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2009
Internal identifier
ENII-PI.001021
Keywords in Polish
ciała plastyczne, ciała elastyczne, ciała miękkie, modelowanie oparte na prawach fizyki, metoda mas punktowych i sprężyn
Keywords in English
soft bodies, elastic bodies, plastic bodies, physicałly based modeling, mass-spring method
Abstract in Polish
Modelowanie ciał plastycznych jest jednym z najciekawszych aspektów animacji komputerowej. Realizm animacji często wymaga, by używane do modelowania techniki były w stanie oddać fizyczne właściwości obiektów. W niniejszej pracy dyplomowej przedstawiony został przegląd technik modelowania ciał miękkich (plastycznych, elastycznych), wykorzystywanych przez grafików na całym świecie. W ramach pracy stworzony został system symulacyjny umożliwiający przeprowacLzenie symulacji zachowania ciał elastycznych oraz plastycznych realistycinie odtwarzający zjawiska takie jak łamanie, pękanie, czy powstawanie trwałych deformacji. Może być on używany jako aplikacja generujâca animacje szkieletów ciał, lub jako biblioteka wspomagajâca większy program animujący. Do opisu ciał wykorzystany został uogólniony model punktowych mas i sprężyn.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3ee41e93dc14425684c5f1c627009490/
URN
urn:pw-repo:WUT3ee41e93dc14425684c5f1c627009490

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page
clipboard