Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of interference GSM-R network for a selected length of railway line E-65

Marcin Tomasz Jakubczyk

Abstract

The purpose of present M.A. thesis was to examine the section of the railway E-65 for potential places of occurrence of interference between the railway network GSM-R and public GSM operators. The problem of interference between public networks GSM and GSM-R is a prominent aspect for high-speed railways. GSM-R is a modern communication and traffic control system and necessary element of ERTMS system. Uninterrupted operation is required for the efficient railway traffic management, and most importantly the safety of passengers and railway workers. This M.A. contains a description of the sources of interference and how the problem is solved on the other railways, equipped with GSM-R The section of the E-65 between Pomiechówek and Ciechanów was searched for public opearators BTS and acquired the necessary data for analysis. The study found that nearly 1/3 of the stations on the 65 kilometer section exceeds the requirements set by the European Telecommunications Standards Institute, on the power that public transmitters emits nearby railway lines. The data presented here can serve as an interpretation of the construction and calibration of transmitters GSM-R, which will be established on line E-65.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marcin Tomasz Jakubczyk (FT) Marcin Tomasz Jakubczyk,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Analiza występowania zakłóceń sieci GSM-R dla wybranego fragmentu linii kolejowej E-65
Supervisor
Marek Sumiła (FT/DTT) Marek Sumiła,, Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-10-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Marek Sumiła (FT/DTT) Marek Sumiła,, Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)Faculty of Transport (FT) Lech Konopiński (FT/TCTI) Lech Konopiński,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
GSM, GSM-R, E-65, interferencje, sterowanie ruchem kolejowym, telekomunikacja kolejowa.
Keywords in English
GSM, GSM-R, E-65, interference, railway traffic control, railway telecommunication.
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej było zbadanie fragmentu linii kolejowej E-65 pod kątem potencjalnych miejsc występowania interferencji między kolejową siecią GSM-R, a publicznymi operatorami GSM. Problem interferencji pomiędzy sieciami publicznymi GSM, a GSM-R nie jest szeroko znanym aspektem na kolejach dużych prędkości. Sieć GSM-R jest nowoczesnym systemem komunikacji oraz sterowania ruchem na kolei oraz niezbędnym elementem systemu sterowania ruchem ERTMS. Niezakłócone działanie sieci jest wymagane do sprawnego prowadzenia ruchu kolejowego oraz co najważniejsze bezpieczeństwa pasażerów i pracowników kolei. Praca ta zawiera opis źródeł interferencji oraz w jaki sposób problem jest rozwiązywany na kolejach wyposażonych w sieć GSM-R. Na wybranym odcinku linii E-65 pomiędzy Pomiechówkiem a Ciechanowem zostały wyszukane stacje BTS publicznych operatorów oraz pozyskano niezbędne dane do analizy. Przeprowadzone badanie wykazało, że prawie 1/3 stacji na 65 kilometrowym odcinku przekracza wymagania ustalane przez Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych, dotyczących mocy z jaką nadają publiczne nadajniki w pobliżu linii kolejowych. Zaprezentowane tutaj dane mogą posłużyć jako wykładnia przy budowie oraz kalibracji nadajników GSM-R, które będą powstawać na linii kolejowej E-65.
File
  • File: 1
    Marcin Jakubczyk - praca dyplomowa inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14195

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3ea3f05a15824e95b8cbf2d0e5e56294/
URN
urn:pw-repo:WUT3ea3f05a15824e95b8cbf2d0e5e56294

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page