Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Opracowanie metody enkapsulacji komórek zwierzęcych w dwufazowych mikrokapsułkach hydrożelowych

Karolina Paszkowska

Abstract

Enkapsulacja jest nowatorską metodą bioinżynieryjną o potencjalnym zastosowaniu medycznym. Pozwala ona na oddzielenie komórek pochodzących spoza organizmu od komórek układu immunologicznego gospodarza, zapewniając im jednocześnie dostarczenie tlenu i składników odżywczych oraz odprowadzanie do organizmu produkowanych przez nie czynników leczniczych. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu półprzepuszczalnej membrany, która zatrzymuje związki o dużej masie molowej jak makrofagi czy przeciwciała. Materiałem do produkcji membran są najczęściej hydrożele, które charakteryzują się odpowiednimi własnościami wymaganymi dla biomateriałów oraz możliwością sieciowania (utwardzania) w warunkach fizjologicznych. Problemem pojawiającym się w hodowli enkapsułowanych komórek często jest ich niska przeżywalność, spowodowana m. in. niedostateczną ilością tlenu wewnątrz obszaru ograniczonego membraną. Potencjalnym sposobem na zniwelowanie bądź wyraźne zmniejszenie tego problemu jest wykorzystanie perfluorozwiązków, które mają zdolność do rozpuszczania dużych ilości gazów oddechowych. W niniejszej pracy dokonano przeglądu literaturowego tematu oraz opracowano metodę produkcji dwufazowych mikrosfer zbudowanych z alginianu i perfluorodekaliny (C10F18). Dokonano też porównania przeżywalności komórek ssaczych w kapsułkach jedno- i dwufazowych za pomocą testu fluorescencyjnego Live/Dead. Otrzymane wyniki dowodzą, że obecność perfluorozwiązku ma pozytywny wpływ na żywotność komórek w mikrokapsułkach. Zaobserwowano wyraźny spadek liczby żywych komórek po 21. dniach ich hodowli w kapsułkach jednofazowych. W kapsułkach dwufazowych zaś nie odnotowano wyraźnego zmniejszania się żywotności wraz z upływem czasu, zaobserwowano za to tendencję immobilizowanych komórek do agregacji na ciekłym rdzeniu.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Karolina Paszkowska (FC) Karolina Paszkowska,, Faculty of Chemistry (FC)
Supervisor
Tomasz Ciach (FCPE/DBBE) Tomasz Ciach,, Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering (FCPE/DBBE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering (FCPE/DBBE)
Study subject / specialization
, Biotechnologia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Wojciech Fabianowski (FC/CPCT) Wojciech Fabianowski,, Chair Of Polymer Chemistry And Technology (FC/CPCT)Faculty of Chemistry (FC) Tomasz Ciach (FCPE/DBBE) Tomasz Ciach,, Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering (FCPE/DBBE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Keywords in Polish
enkapsulacja, perfluorozwiązki
File
  • File: 1
    Praca inżynierska Karolina Paszkowska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8568

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3e7e332cfbc8425b9f6f0848121cffbb/
URN
urn:pw-repo:WUT3e7e332cfbc8425b9f6f0848121cffbb

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page