Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Logistic process of the service of motor wehicles in the insurance process

Michał Mitura

Abstract

The purpose of this work is to present an evaluation of the vehicle insurance process and the valuation of the risk. To have a full view for this issue, it has been necessary to present entire Polish market of the vehicle insurance and all legal acts in force under which this market is regulated. Subsequently this work explains a term of „risk”. In the practical part, work shows a entire insurance process basing on the example of the LINK4 company where has been compared a car and a truck. The lesson learned from the resultates of that comparison and the insurance premium has become a main part for all conclusions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Mitura (FT) Michał Mitura,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Logistyka procesu obsługi pojazdów samochodowych w procesie ich ubezpieczania
Supervisor
Andrzej Chudzikiewicz (FT/DCFTE) Andrzej Chudzikiewicz,, Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-01-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Rafał Melnik (FT/DCFTE) Rafał Melnik,, Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)Faculty of Transport (FT) Andrzej Chudzikiewicz (FT/DCFTE) Andrzej Chudzikiewicz,, Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
ryzyko, składka, ubezpieczenie, odszkodowanie, pojazd, szkoda
Keywords in English
risk, premium, insurance, compensation, vehicle, detriment
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy inżynierskiej było przedstawienie procesu ubezpieczenia pojazdu samochodowego z analizą i wyceną ryzyka. W tym celu dokonano przeglądu polskiego rynku ubezpieczeń samochodowych i obowiązujących unormowań prawnych w tym zakresie. Następnie zostało zdefiniowane pojęcie „ryzyka” w procesie ubezpieczenia. W części praktycznej zaprezentowano proces ubezpieczenia pojazdu na przykładzie firmy ubezpieczeniowej LINK4. Analizie poddano samochód osobowy i samochód dostawczy z odpowiednimi założeniami. Na podstawie wyceny składki za polisę dokonanej przez ubezpieczyciela wyciągnięto odpowiednie wnioski.
File
  • File: 1
    Michal Mitura praca inzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8645

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3e7b0444593f46b89f9044e0f97ee421/
URN
urn:pw-repo:WUT3e7b0444593f46b89f9044e0f97ee421

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page