Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

DEVELOPMENT OF SPORT IN THE LOCAL COMMUNITY, BASED ON THE EXAMPLE OF MRĄGOWO

Magdalena Paula Moroz

Abstract

Increased risk of developing civilization diseases to the society, results in a change a passive to the active lifestyle combined with healthy nutrition and increasing knowledge or sporting skills. Citizens therefore seeking support in the place of residence, expecting that local authorities with in the framework of own tasks will satisfy their needs and shall create space favourable for active mode, and that it will not be tantamount to high costs which many people can not afford. The study presents basic concepts contributing to the development of the local community based on the program "SPORT CHANGES MRĄGOWO." Discussed were sports issues on the European Union, Poland and individual local authorities wide scale. More precisely, however, the work based on a individually created strategy for the city of Mrągowo, which is to improve the residents participation in the sporting life. Presented were the newly established objects, sporting events and a website facilitating communication and flow of information.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Magdalena Paula Moroz (FASS) Magdalena Paula Moroz,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Rozwój sportu w społeczności lokalnej, na przykładzie Mrągowa
Supervisor
Katarzyna Dzieniszewska-Naroska (FASS/DASMA) Katarzyna Dzieniszewska-Naroska,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Katarzyna Dzieniszewska-Naroska (FASS/DASMA) Katarzyna Dzieniszewska-Naroska,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Anna Gołębiowska (FASS/DASMA) Anna Gołębiowska,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
sport program "Sport zmienia Mrągowo" rozwój społeczność lokalna
Keywords in English
sport program "Sport changes Mrągowo" developement local society
Abstract in Polish
Zwiększone zagrożenie zapadnięcia przez społeczeństwo na choroby cywilizacyjne przyczynia się do zmian z biernego trybu życia na ten aktywny połączony ze zdrowym odżywaniem i pogłębianiem swojej wiedzy czy umiejętności sportowych. Obywatele szukają więc wsparcia w miejscu zamieszkania oczekując, że samorządy w ramach zadań własnych zaspokoją ich potrzeby i tworzyć będą miejsca sprzyjające aktywnemu trybowi oraz, że nie będzie to równoznaczne z wysokimi kosztami na które wiele osób nie może sobie pozwolić. Praca prezentuje podstawowe zagadnienia przyczyniające się do rozwoju społeczności lokalnej oparte na programie „SPORT ZMIENIA MRĄGOWO”. Omówione zostały kwestie sportowe na skalę Unii Europejskiej, Polski oraz poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Precyzyjniej jednak praca opiera się na strategii stworzonej indywidualnie pod miasto Mrągowo, która ma poprawić udział mieszkańców w życiu sportowym. Przestawione zostały nowopowstałe obiekty, wydarzenia sportowe i strona internetowa ułatwiająca komunikację czy przepływ informacji.
File
  • File: 1
    Magdalena Moroz - praca licencjacka.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13327

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3dbf7bd36351487b8a0eec29c1f38814/
URN
urn:pw-repo:WUT3dbf7bd36351487b8a0eec29c1f38814

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page