Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Modern styles of leadership in public administration

Amanda Nikola Hrydziuszko

Abstract

The topic of this work is modern styles of management in public administration. The aim of the study was to examine which of the two leadership models proposed by R. Greenleaf and B. M. Bass appear in public administration units. The survey involved 150 employees of public administration, and was carried out in five different organizations, such as the Ministry of Digital Affairs, District Court in Ostrowiec Św., City Hall in Ostrowiec Św. and the Commune Office in Waśniów and Bodzechów. The subject of the research was modern management styles, and the survey method was a questionnaire. The work is divided into three parts. The first part covers general issues related to leadership, contains definitions and models used in leadership. The second part presents a description of three acts concerning the civil service, local government employees and employees of state offices. Additionally, the recruitment rules for positions in public administration and a modern model of New Public Management management have been described. The third part contains the presentation and analysis of the test results.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Amanda Nikola Hrydziuszko (FASS) Amanda Nikola Hrydziuszko,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Nowoczesne style przywództwa w administracji publicznej
Supervisor
Helena Bulińska-Stangrecka (FASS/DPELEP) Helena Bulińska-Stangrecka,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Katarzyna Górniak (FASS/DASMA) Katarzyna Górniak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Helena Bulińska-Stangrecka (FASS/DPELEP) Helena Bulińska-Stangrecka,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
przywództwo, style kierowania, administracja publiczna, przywództwo sytuacyjne, New Public Management
Keywords in English
leadership, management styles, public administration, situational leadership, New Public Management
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy są nowoczesne style kierowania w administracji publicznej. Celem pracy było zbadanie, który z dwóch modeli przywództwa zaproponowane przez R. Greenleafa oraz B. M. Bassa występuje w jednostkach administracji publicznej. W badaniu wzięło udział 150 pracowników administracji publicznej, które zostało przeprowadzone w pięciu różnych organizacjach takich jak Ministerstwo Cyfryzacji, Sąd Rejonowy w Ostrowcu Św., Urząd Miasta w Ostrowcu Św. oraz Urząd Gminy w Waśniowie i Bodzechowie. Przedmiotem badań były nowoczesne style kierowania, a metodą badań była ankieta. Praca podzielona jest na 3 części. Pierwsza część obejmuje ogólne zagadnienia nawiązujące do przywództwa, zawiera definicje oraz modele stosowane w przywództwie. Druga część przedstawia opis trzech ustaw dotyczących służby cywilnej, pracowników samorządowych oraz pracowników urzędów państwowych. Dodatkowo zostały opisane zasady rekrutacji na stanowiska w administracji publicznej oraz nowoczesny model zarządzania New Public Management. Trzecia część zawiera przedstawienie i analizę wyników badań.
File
  • File: 1
    praca_licencjacka_Amanda_Hrydziuszko.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34328

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3db824ed844649cf869469cf73f71515/
URN
urn:pw-repo:WUT3db824ed844649cf869469cf73f71515

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page