Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Laboratory module for study properties of converters and DC voltage regulators

Emilia Bąk

Abstract

The aim of this thesis was to project and build laboratory module for study basic properties of converters and DC voltage regulators. The module is built form two DC-DC converters: forward and flyback, which can be switched between each other. If the negative feedback loop is closed, constructing of DC voltage regulator is possible. Usage of instrumental amplifier gives opportunity to observe current passing through circuit. Additionally, security systems have been added: overvoltage and overcurrent.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Emilia Bąk (FEIT) Emilia Bąk,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Laboratoryjny moduł dydaktyczny do badania właściwości impulsowych konwerterów oraz stabilizatorów napięcia stałego
Supervisor
Maciej Radtke (FEIT/PE) Maciej Radtke,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)
Study subject / specialization
Elektronika (Elektronics)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Piotr Z. Wieczorek (FEIT/PE) Piotr Z. Wieczorek,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Maciej Radtke (FEIT/PE) Maciej Radtke,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
konwerter współbieżny, konwerter przeciwbieżny, stabilizator napięcia stałego, ujemne sprzężenie zwrotne
Keywords in English
forward converter, flyback converter, DC voltage regulator, negative feedback
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było zaprojektowanie i zbudowanie modułu laboratoryjnego umożliwiającego badanie podstawowych zjawisk występujących w impulsowych konwerterach oraz stabilizatorach napięcia stałego. Moduł składa się z dwóch konwerterów: współbieżnego i przeciwbieżnego, przełączanych między sobą. Objęcie konwerterów pętlą ujemnego sprzężenia zwrotnego umożliwia konstrukcję stabilizatora napięcia stałego. Obserwację przebiegów prądów w układzie umożliwia wykorzystanie wzmacniacza pomiarowego. Zostały także dodane układy zabezpieczeń: nadprądowego i przeciwprzepięciowego.
File
  • File: 1
    Emilia_Bąk_252911_Praca_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9917

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3d6c1116f3f34b2ca65514e6723799b8/
URN
urn:pw-repo:WUT3d6c1116f3f34b2ca65514e6723799b8

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page