Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Propulsion technologies for unmanned aerial vehicle (UAV)

Nick Jr Anyanwu

Abstract

Unmanned Aerial Vehicles (UAV) is an emerging technology in the aviation industry used in both urban and military application. UAVs capabilities can be divided into various categories and classification as they vary in requirement and production. The aim of the project is to evaluate the current propulsion technology used in UAV based on the performance requirement the UAVs is expected to accomplish for a given mission. An explicit overview about UAVs are covered in this project such as an introduction to UAVs, the various types of UAVs according to their functions, classification and categories of UAVs according to their performance characteristics. This project, focus mainly on UAV propulsion systems, covering various properties of the propulsion systems such as the element of the propulsion system (energy source, storage media etc.), the types of UAVs propulsion system (electric, alternative thermal system and hybrid systems), mechanical energy conversion and the fuel cells used in UAVs. In addition, an evaluation of the various propulsion systems used in UAVs such as (internal combustion engine namely: piston engines, Wankel engine and turbine engines) are presented with detailed description of the engines, their working principle, their characteristics and also their advantages and dis-advantages in application as a UAV engine. A comparison of these various propulsion systems is Included and finally, a future expectation of the UAVs propulsion technologies which involves the implementation of nutating engine, electric diesel hybrid, 6-stroke engines etc. for use as UAV engine.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Nick Jr Anyanwu (FPAE) Nick Jr Anyanwu,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Ocena obecnej technologii napędu dla bezzałogowego statku powietrznego
Supervisor
Andrzej Teodorczyk (FPAE/IHE) Andrzej Teodorczyk,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Lotnictwo i Kosmonautyka
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
23-03-2016
Issue date (year)
2016
Pages
44
Internal identifier
MEL; PD-3639
Reviewers
Andrzej Teodorczyk (FPAE/IHE) Andrzej Teodorczyk,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Paweł Mazuro (FPAE/IHE) Paweł Mazuro,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
Ocena obecnej technologii napędu dla bezzałogowego statku powietrznego
Keywords in English
EVALUATION OF THE CURRENT PROPULSION TECHNOLOGIES FOR UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV)
Abstract in Polish
Bezzałogowe statki powietrzne (BSP) to wschodząca technologia w przemyśle lotniczym wykorzystywana zarówno w zastosowaniu miejskim i wojskowym. Funkcje BSP można podzielić na różne kategorie i klasyfikacje, wynikające z różnic w wymaganiach i produkcji. Celem projektu jest ocena obecnej technologii napędu stosowanego w BSP w odniesieniu do wymaganych osiągów oczekuje się że BSP spełni się w danej misji. Wyraźny przegląd bezzałogowych statków powietrznych omówiony w niniejszym projekcie obejmuje: wprowadzenie do BSP, różne rodzaje BSP według od ich funkcji, klasyfikację i kategorie BSP według ich cech wydajności. Niniejszy projekt, koncentruje się głównie na układach napędowych bezzałogowych statków powietrznych, obejmujących różne właściwości układów napędowych takich jak element układu napędowego (źródła energii, nośniki itp.), typy układu napędowego BSP (elektryczny, alternatywny system termiczny i systemy hybrydowe), konwersja energii mechanicznej i ogniwa paliwowe stosowane w BSP. Dodatkowo, ocena różnych układów napędowych stosowanych w BSP, takich jak: silniki o spalaniu wewnętrznym (tzn. silniki tłokowe, silnik Wankla i silników turbinowych) są przedstawione ze szczegółowym opisem silników, ich zasadami działania, właściwościami, a także ich zaletami i wadami w zastosowaniu jako silnik BSP. Porównanie tych różnych układów napędowych zostało zaprezentowane, ostatecznie również przyszłe oczekiwania technologii napędowych BSP, które zawierają wdrażanie elektrycznej hybrydy Diesla, silnik 6-suwowy itp. do stosowania jako silnik BSP.
File
  • File: 1
    ENGINEERING DIPLOMA THESIS final version.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10339

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3d64f71113d34feb9e949bc32fa305a1/
URN
urn:pw-repo:WUT3d64f71113d34feb9e949bc32fa305a1

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page