Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

INTERGENERATIONAL MUSIC CENTER

Piotr Zalewski

Abstract

The subject of this study is a conceptual project of the Intergenerational Music Center in Warsaw, Poland. The project site is located in the heart of Warsaw, between the modernistic Victoria hotel, a tenement house with new offices and The Czapski Palace which now houses the Warsaw Academy of Fine Arts. The main idea of this project is to improve knowledge about valuable music and to create a place of social integration, regardless of age or experience. Cultural, educational and informational functions will be realized by the media library, rehearsal rooms and the concert hall. Intergenerational workshops, concerts and music events expose the variety of learning opportunities that the center provides. The building was designed to harmonize with existing trees. Furthermore, the shape of the building is a result of an attempt to fit among the existing trees and the natural monument with the protected zone. Heights of outermost parts of the building refers to adjacent architecture. The building will be constructed in reinforced concrete technology and it will be clad with concrete panels. The interior off the Centre will be finished with wood and acoustic panels. Almost entirely glazed first floor reveals interiors and invites users into the complex. The Intergenerational Music Center consist of media library, workshop spaces and concert hall. A tripartite division of function is visible in the shape of the building. The part located adjacent to Traugutta street on higher levels contains a multimedia library. On the ground floor there is an entrance and a café. Workshop spaces, administration and a music store are located in the second part of the building. Between them fits an auditorium with dressing rooms and a cloakroom in a basement. All three parts are connected with a corridor that twines around the protected zone of a natural monument. The passage, covered with a green roof, has a wide windows opens up towards the nature, bringing the landscape into the building. Moreover, replacing an automobile traffic between the Music Center and The Czapski Palace by green and pedestrian zones provides a sense of arts fusion and union with a nature.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Zalewski (FA) Piotr Zalewski,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
MIĘDZYPOKOLENIOWE CENTRUM MUZYKI
Supervisor
Grzegorz Stiasny (FA) Grzegorz Stiasny,, Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Faculty of Architecture (FA)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-09-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
AR-001461/L
Reviewers
Grzegorz Stiasny (FA) Grzegorz Stiasny,, Faculty of Architecture (FA) Jacek Kopczewski (FA/CAD) Jacek Kopczewski,, Chair of Architectural Design (FA/CAD)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
międzypokoleniowe, centrum, muzyki, Warszawa, mediateka, warsztaty
Keywords in English
intergenerational, music, center, Warsaw, media library, concert hall
Abstract in Polish
Przedmiotem opracowania jest projekt Międzypokoleniowego Centrum Muzyki w Warszawie. Koncepcja zakłada zagospodarowanie przestrzeni pomiędzy ulicą Traugutta, hotelem Victoria, Kamienicą Krasińskich i Pałacem Czapskich na potrzeby obiektu o funkcji edukacyjnej, informacyjnej i kulturalnej. Główną ideą projektu jest podnoszenie świadomości w zakresie wartości w muzyce oraz wykreowanie miejsca integracji zróżnicowanych grup społecznych, bez względu na wiek i doświadczenie. Powyższe założenia mają być realizowane z pomocą mediateki, ogólnodostępnych przestrzeni warsztatowych oraz sali koncertowej. Celem projektu jest stworzenie instytucji umożliwiającej mieszkańcom zapoznanie się z muzyką wartościową oraz integrację międzypokoleniową poprzez warsztaty muzyczne i wydarzenia kulturalne. Budynek zaprojektowano z poszanowaniem istniejącej zieleni. Dużą rolę w kształtowaniu bryły obiektu odegrała strefa ochronna o promieniu 15 m wokół znajdującego się na działce pomnika przyrody. Centrum Muzyki stara wpasować się pomiędzy tę strefę oraz istniejące drzewa. Skrajne części budynku nawiązują do sąsiedniej zabudowy. Elewacja z usytuowanych naprzemiennie pionowych przeszkleń i betonowych prefabrykatów daje poczucie rytmu odwołując się do funkcji budynku. Prawie całkowicie przeszklona kondygnacja parterowa odsłania wnętrza, tym samym zapraszając do środka. Międzypokoleniowe Centrum Muzyki składa się z mediateki, części warsztatowej oraz sali widowiskowej. Trójpodział funkcji jest uwidoczniony w formie budynku. Skrzydło sąsiadujące z ulicą Traugutta w części nadziemnej mieści mediatekę, a w parterze strefę wejściową oraz kawiarnię. W drugim skrzydle znajdują się pomieszczenia warsztatowe, administracyjne oraz sklep muzyczny. Pomiędzy nimi usytuowana jest sala widowiskowa, pod którą znajdują się garderoby, oraz szatnia. Wszystkie trzy części skomunikowane są za pomocą łącznika biegnącego po okręgu wyznaczonym przez promień 15 m od osi pomnika przyrody. Przejście to służy także jako foyer dla sali widowiskowej. Przekrycie go zielonym dachem oraz zastosowanie rozwieranych okien pozwala na pełną integrację z otoczeniem budynku i zatarcie granicy pomiędzy wnętrzem, a zewnętrzem. Ponadto wyeliminowanie komunikacji kołowej pomiędzy projektowanym budynkiem, a Akademią Sztuk Pięknych i zastąpienie jej zielenią z traktem pieszym daje poczucie zjednoczenia sztuk i harmonijnego scalenia z naturą.
File
  • File: 1
    praca_249817.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11071

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3d3d90ff8ea64613a02f4411bb91d8df/
URN
urn:pw-repo:WUT3d3d90ff8ea64613a02f4411bb91d8df

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page