Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Detection of selected Corynebacterium diphtheriae gene using an electrochemical DNA biosensor

Andrzej Marcin Ludwiczak

Abstract

In recent years miniaturization has become one of the basic directions in analytical chemistry. The advantages of miniaturization are saving time and reducing costs by using less materials. Devices that perfectly fit into this tendency are biosensors. Biosensors are chemical sensors that use biological material as a receptor layer. The literaturę section presents the division of biosensors due to the type of receptor layer and the signal measurment method. The types and mode of action of DNA biosensors are discussed. In the following part the electrochemical measurment techniques used during the research are presented: cyclic voltammetry, square wave voltammetry and AC voltammetry. The experimental part is focused on optimizing the concentration of magnesium ions present in the hybridization buffer to detect the sequence complementary to the DNA probe and an attempt to detect the DNA sequence in the real PCR product. It was found that despite the noticeable influence of magnesium ions on the biosensor response during the complementary sequence study, it is not possible to detect real PCR product under the conditions used.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Andrzej Marcin Ludwiczak (FC) Andrzej Marcin Ludwiczak,, Faculty of Chemistry (FC)
Title in Polish
Wykrywanie wybranego genu maczugowca błonicy (Corynebacterium diphtheriae) z wykorzystaniem elektrochemicznego biosensora DNA
Supervisor
Elżbieta Malinowska (FC/CMB) Elżbieta Malinowska,, Chair of Medical Biotechnology (FC/CMB)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Chair of Medical Biotechnology (FC/CMB)
Study subject / specialization
, Biotechnologia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Michał Chudy (FC/CMB) Michał Chudy,, Chair of Medical Biotechnology (FC/CMB)Faculty of Chemistry (FC) Elżbieta Malinowska (FC/CMB) Elżbieta Malinowska,, Chair of Medical Biotechnology (FC/CMB)Faculty of Chemistry (FC)
Keywords in Polish
Corynebacterium diphtheriae, biosensor DNA, hairpin probe, spinka do włosów, woltamperometria
Keywords in English
Corynebacterium diphtheriae, DNA biosensor, hairpin probe, stem-loop probe, voltammetry
Abstract in Polish
W ostatnich latach jednym z podstawowych kierunków w chemii analitycznej stała się miniaturyzacja. Zaletami miniaturyzacji jest oszczędność czasu oraz redukcja kosztów dzięki wykorzystaniu mniejszej ilości materiałów. Urządzeniami doskonale wpasowującymi się w tą tendencję są biosensory, czyli czujniki chemiczne wykorzystujące materiał biologiczny jako warstwę receptorową. W części literaturowej przedstawiono podział biosensorów ze względu na rodzaj warstwy receptorowej oraz sposób pomiaru sygnału. Omówiono rodzaje oraz sposób działania biosensorów DNA. W dalszej części przedstawione zostały elektrochemiczne techniki pomiarowe wykorzystywane podczas badań: woltamperometria cykliczna, woltamperometria fali prostokątnej oraz woltamperometria zmiennoprądowa. W części doświadczalnej skupiono się na optymalizacji stężenia jonów magnezu obecnych w buforze hybrydyzacyjnym w celu detekcji sekwencji komplementarnej do sondy DNA oraz podjęto próbę wykrycia sekwencji DNA w rzeczywistym produkcie reakcji PCR. Stwierdzono, że pomimo zauważalnego wpływu jonów magnezu na odpowiedź biosensora podczas badań sekwencji komplementarnej nie jest możliwe wykrycie rzeczywistego produktu reakcji PCR w zastosowanych warunkach.
File
  • File: 1
    Andrzej_Ludwiczak.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 28355

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3d2e213d6a954032919ad22cfd7d513c/
URN
urn:pw-repo:WUT3d2e213d6a954032919ad22cfd7d513c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page